Kan en bröstarvinge helt avsäga sig från sin arvsrätt?

2021-10-28 i Arvsavstående
FRÅGA
Hejjag har två barn och ena barnet har en vilja att helt och hållet avsäga sig från sin arvslott/laglott. Kan han göra det? Rent juridiskt innan jag har gott bort?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar över om ditt ena barn kan avsäga sin rätt till arv efter dig helt och om det då är juridiskt hållbart. För att svara på din fråga kommer jag använda mig av ärvdabalken (förkortas ÄB).

Kan mitt ena barn helt avsäga sig från sin arvsrätt?

Svaret på din fråga är ja. En arvtagare kan både före och efter dödsfallet avsäga sig sin rätt till arv genom en s.k. arvsavsägelse.

Eftersom det i ditt fall rör sig om ditt barn så är det fråga om en s.k. bröstarvinge. Även bröstarvingar kan avsäga sig sin rätt till arvet men till skillnad från övriga arvtagare finns reglering kring att avsägelsen av den del som avser laglotten bara är giltigt om bröstarvingen fått en skälig ersättning. Storleken på denna skäliga ersättning ska bedömas med hänsyn till de förhållanden vari avsägelsen görs (17 kap. 2 § första stycket ÄB).

Avseende frågan för om det är möjligt rent juridiskt så kan ju sägas att det härmed är möjligt. Det som där är viktigt att hålla koll på är dock att avsägelsen från arvet måste lämnas in till Skatteverket. Det som ska lämnas in är så en avsägelsehandling. Denna behövs för att Skatteverket ska kunna ta hänsyn till avsägelsen i ett bouppteckningsärende.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Karin Pihl
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsavstående (355)
2021-11-30 Avstående från arv till förmån för sin avlidne förälders efterlevande make
2021-11-19 Kan jag överlåta min arvslott till mitt syskon för att hindra utmätning?
2021-11-09 Kan särkullbarn avstå sitt arv?
2021-10-30 Arvsavstående och möjlighet för kronofogdemyndigheten att utmäta arv

Alla besvarade frågor (97706)