Kan en bröstarvinge få sin laglott trots att denne har avsagt sig rätten till den vid ett tidigare tillfälle?

2019-06-26 i Arvsavstående
FRÅGA
Hej.Jag blev tvingad att avsäga mig min laglott, till förmån för min halvbror. Detta skedde i mitt hem för ca: 30 år sedan. Min mors make tyckte att jag klarade mig ändå, eftersom jag är 21 år äldre än min halvbror, som fortfarande bor hemma. Han har aldrig behövt betala något för sitt uppehälle, inte heller när han har haft egen inkomst. Nu är han 37 år och har haft fast jobb i två år. Min mor och hans far har ordnat så att 11.500 kr av de 17.000 kr han tjänar netto, sätts in på ett konto i hans namn för att bekosta en ev. bostad åt honom när han flyttar hemifrån. Den summan har de räknat fram att han skulle ha betalat för att bo hemma. Nu sätter de i stället in de pengarna till förmån för honom på ett konto. Jag själv har sedan 1984 varit svårt sjuk och fick ekonomiska problem. Blev beviljad skuldsanering som jag har fullgjort, och har haft sjukpension hela mitt vuxna liv. Kan jag begära att få tillbaka rätten till min lag lott?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Av din fråga framgår det inte på vilket sätt som du har avsagt dig rätten till din laglott men eftersom det framgår att du blev tvingad till det vill jag börja med att påpeka att själva avtalet i sig kan vara ogiltigt enligt avtalslagen.

Vidare kan sägas att en bröstarvinge med bindande verkan kan avsäga sin rätt till arv enligt 17 kap 2 § ärvdabalken. Om ett arvsavstående har skett i enlighet med nyss nämnt lagrum är det oåterkalleligt vilket innebär att man inte kan återta avståendet/ångra sig på efterhand. Dock är det även här värt att påpeka att avtalslagens regler kan sätta arvsavståendet ur spel om avtal om avstående har ingåtts under t.ex. tvång.

Oavsett om en bröstarvinge har avstått sitt framtida arv eller inte så har denne alltid rätt till sin laglott. De enda två alternativen som egentligen kan göra att en bröstarvinge inte har rätt till sin laglott är om bröstarvingen har fått skälig kompensation för laglotten, vilket normalt motsvaras av laglottens värde, eller om bröstarvingen har avsagt sig laglotten till förmån för exempelvis sina barn. Enligt vad som framgår av din fråga verkar det inte som att du har fått någon kompensation för din laglott. Det framgår heller inte att du har låtit arvet "gå vidare" till någon annan. Det finns därför ingenting som tyder på att du inte längre har rätt till din laglott även om du vid ett tillfälle har frånsagt dig den.

Avslutningsvis vill jag poängtera att en arvlåtare i ett testamente kan testamentera bort det arv som skulle tillfalla en bröstarvinge. För att en bröstarvinge då ska få ut sin laglott krävs att bröstarvingen klandrar testamentet i enlighet med 7 kap 3 § ärvdabalken. Om klander inte framförts inom sex månader från det bröstarvinge fick del av testamentet kan laglotten inte utfås.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Vänligen,

Astrid Niva-Lindmark
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsavstående (262)
2019-10-30 Avsäga sig efterarv
2019-10-30 Ångra avstående av arv?
2019-10-29 I vilka handlingar ska man skriva in ett arvsavstående?
2019-10-29 Kan man undvika att arv utmäts genom att avstå arv?

Alla besvarade frågor (74755)