Kan en bröstarvinge avsäga sig sitt arv?

2020-11-09 i Arvsavstående
FRÅGA
Jag har 3 barn,varav ett av barnen brutit kontakten med mig. Jag vill således inte att detta barn ska ärva någonting från mig.Kan det barnet avsäga sig rätten till sin del av arvet?Finns det juridiskt korrekta handlingar att tillgå, där barnet skriftligt avsäger sig sitt arv?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Möjligheten att avsäga sig arv regleras i 17 kap. 2 § Ärvdabalken (ÄB). En bröstarvinge har enligt lagrummet möjlighet att avsäga sig sin arvslott, men laglotten har bröstarvingen alltid rätt till. Laglotten utgör hälften av arvslotten, och enda möjligheten att avsäga den likaså är ifall bröstarvingen fått skälig kompensation för detta, som ex. förskott på arv. Skulle det röra sig om ett särkullbarn kan denne avsäga sig både sin arvslott och laglott, enligt 3 kap. 9 § ÄB. Beakta däremot att en underårig inte kan avsäga sig sin rätt till arv (17 kap. 2 § andra stycket ÄB).

För att kunna avsäga sig sin rätt till arv krävs ett godkännande av testamente från arvtagaren, där det framgår tydligt att arvtagaren vill avsäga sig sin rätt till arv och inte kommer ärva något av kvarlåtenskapen (17 kap. 2 § första stycket ÄB). Vidare krävs att arvtagaren inte är underårig, samt att hen fått skälig kompensation för detta, annars är viljeförklaringen utan verkan.

Hoppas detta besvarade din fråga, och om inte är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Med vänlig hälsning,

Hanna Törnsén Fredriksson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsavstående (323)
2021-02-06 Avstå arv med skuld hos kronofogden?
2021-01-18 Ångra avsägelse av arv
2020-12-27 Kan man avstå sin arvslott till förmån för sitt barn?
2020-12-23 Kan arvtagare avstå från rätten till arv eller testamente?

Alla besvarade frågor (89486)