Kan en bostadsrätt överlåtas genom äktenskapsförord?

FRÅGA
Jag och min fru äger 50% var av en bostadsrätt. Lånet står vi båda också för. Om vi skriver ett äktenskapsförord där jag ger min fru 100% äganderätt, räcker det eller måste vi skriva ett nytt bostadsrättsavtal där min fru står som ensam ägare?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågan besvaras med regler som finns i äktenskapsbalken (ÄktB) och gåvolagen.

Kan äganderätt till en bostadsrätt överföras via ett äktenskapsförord?

Ett äktenskapsförord reglerar endast vilka av makarnas ägodelar som kommer att ingå i en framtida skilsmässa. Äktenskapsförordet påverkar inte vem av makarna som äger viss egendom. Svaret på din fråga är därför nej - ett nytt äktenskapsförord kan aldrig få till konsekvens att äganderätten till bostadsrätten övergår till din fru.Det finns emellertid flera tänkbara metoder för hur din andel i bostadsrätten kan överföras från dig till din fru. Nedan skisserar jag ett tänkbart exempel på hur överföring kan ske via gåvobrev.

Hur kan äganderätten överföras från en make till en annan?

Ett sätt att överlåta bostadsrätten till din fru är via ett gåvobrev. Gåvobrevet medför att äganderätten till bostadsrätten övergår till mottagaren. Ett gåvobrev behöver inte utformas på något särskilt sätt. Det viktiga är att ett skriftligt dokument upprättas där du tydligt förklarar att du överlåter bostadsrätten till din fru, 1 § gåvolagen, 8 kap. 1 § samt 16 kap. 1 § ÄktB.

Exempel på formulering av gåvobrev

"Gåvogivare (namn + personnummer)
Gåvomottagare (namn + personnummer)

(Bostadsrättens beteckning)

Härmed överlåter jag, (gåvogivarens namn + personnummer), min andel i ovanstående bostadsrätt till (mottagarens namn + personnummer).

(Gåvogivarens underskrift + namnförtydligande)

Godkännes

(Mottagarens underskrift + namnförtydligande)

(Datering)"

Kommentarer till exemplet

Gåvobrevet bör upprättas skriftligen. Givarens och mottagarens namn och personnummer måste tydligt framgå i dokumentet. Dessutom måste den bostadsrätt som ska överlåtas kunna identifieras i texten, detta tillgodoses lämpligen genom att bostadsrättens beteckning anges. Gåvobrevet ska dateras och skrivas under. Avslutningsvis måste bostadsrättsföreningen underrättas om överlåtelsen. Gåvan kan och bör därefter registreras hos skatteverket.

För ytterligare information om hur en gåva registreras se skatteverkets hemsida.


Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Erik Bengtsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Hallå ,,,,, Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt: nagelsilvia58@gmail.com
2019-07-01 19:34
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (997)
2019-09-23 Hur gör man om man inte vill dela sparade pengar vid skilsmässa?
2019-09-22 Ska man registrera gåva om enskild egendom hos Skatteverket?
2019-09-14 Göra egendom enskild
2019-09-08 Får en make göra stora investeringar utan samtycke från den andra maken?

Alla besvarade frågor (72998)