FrågaAVTALSRÄTTGåva04/02/2023

Kan en bostadsrätt ges bort genom gåva med ett villkor att bostadsrätten inte får säljas?

Hej Jag är gift och har två egna barn från tidigare äktenskap särkullbarn. Om jag genom gåvobrev överlåter äganderätten av vår bostadsrätt till min fru kan jag samtidigt kräva att hon inte får sälja den så länge jag lever. 

Lawline svarar

Hej!

Stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga kommer jag använda mig av bostadsrättslagen (BrL).


Vad krävs för att ett gåvobrev av en bostadsrätt ska vara giltig?

För att överlåta en bostadsrätt till din fru måste hon först och främst bli godkänd som medlem av bostadsrättsföreningen, annars är överlåtelsen ogiltig (se 6 kap. 1 § och 6 kap. 5 § BrL). Det innebär att bostadsrättsföreningen måste underrättas om den nytillkomna ägaren, alltså din fru. I vissa fall kan även bostadsrättsföreningen ha egna ytterligare krav, så detta kan ni dubbelkolla med dem.


Överlåtelseavtalet har vissa formkrav som måste vara uppfyllda för att avtalet ska vara giltigt (6 kap. 4 § BrL). Det krävs att avtalet är skriftligt och undertecknat av både gåvogivare (du) och gåvotagare (din fru). Även uppgifter om den lägenhet det rör ska finnas med, exempelvis adress och lägenhetsnummer. Dessutom ska det tydligt framgå av avtalet att det är en gåva. Makar kan även registrera gåvobrev hos Skatteverket, detta kan man göra så att gåvan inte ska kunna tas i anspråk för att betala den givande makens skulder.


Kan man uppställa villkor i ett gåvobrev?

Angående att du inte vill att fastigheten ska säljas under tiden du lever, kan det uppställas som ett villkor i avtalet. Villkoret kan formuleras med innebörden att fastigheten inte får överlåtas under gåvogivarens (din) livstid utan ditt samtycke.


Sammanfattningsvis

Det går alltså bra att kräva att din fru inte får sälja bostaden under din livstid utan ditt samtycke, detta gör du genom att skriva det som ett villkor i gåvobrevet. Glöm inte heller att tänka på de övriga formkrav jag beskrivit ovan.


Hoppas detta besvarade din fråga!

Emelie SalehiRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Gåva? Vi hjälper dig till fast pris!

Köpeavtal eller Gåvobrev1495 kr

Upprättande av överlåtelsehandling som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon. Avtalet kan exempelvis gälla köp/gåva av bil, husdjur, pengar eller möbler. Gäller avtalet aktieöverlåtelser, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”