Kan en bilhandlare friskriva sig från konsumentköplagen? Vad gäller för försäljning av begagnade bilar som säljs i befintligt skick?

2021-09-30 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej, Kan en bilhandlare friskriva sig från konsumentköplagen genom att ange rep objekt på köpekontraktet. Framgår inget om detta i varudeklaration eller i någon annons eller i samband med samtal och visning av fortdon. Har inte säljaren (firma) skyldihet att på ett tydligt sätt förklara detta? Jag köpte en bil för en vecka sedan. I samband med provkörning frågade jag om allt var som det skulle och försäjaren försäkrade mig om det. Oljor filter i motor vlåda skulle vara nybytta. Nu en vecka senare kommer fel på drivlinan. Varudeklarationen som lämnades över som bilaga till köpekontraktet omfattar checklista med endast osäker funtion men inget om rep objekt. Befintligt skick, inga garantier etc finns också med på köpekontraktet. Vad säger lagen om detta? Har jag rätt att reklamera? Jag hade aldrig genomfört köpet om jag visste att det var ett rep objekt. 135000kr 15700mil 9år gammal bil.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Kan en bilhandlare friskriva sig från Konsumentköplagen?

Svaret på den frågan är nej. Konsumentköplagen är en tvingande lagstiftning till konsumentens fördel. Avtalsvillkor som är till nackdel i jämförelse med lagen är ogiltiga, 3 § konsumentköplagen(KköpL).

Vad innebär ett avtalsvillkor om "befintligt skick och inga garantier"?

Avtalsvillkor om befintligt skick kan vara giltiga på så sätt att vissa fel inte kan göras gällande mot säljaren. För att så ska vara fallet måste priset och övriga omständigheter stå i proportion till bilens dåliga skick, 17 § KköpL. Du uppger att du har betalat 135 000 kr för en 9 år gammal bil, som dessutom överstigit 15700 mil. Eftersom jag inte vet vad det rör sig om för bil kan jag därför inte avgöra om priset är rimligt eller inte i förhållande till felen som uppstått. Rör det sig exempelvis om en bil med nypris 250 000 kr så menar jag att priset i det här fallet tyder på att du ska kunna förvänta dig att bilen ska fungera ordentligt. Rör det sig däremot om en exklusiv bil med ett nypris närmare en miljon kan bedömningen bli en annan.

Säljaren har oavsett en skyldighet att informera dig som köpare om sådana egenskaper hos bilen som skulle kunna påverka ditt intresse av att köpa bilen, 16 § tredje stycket KköpL. Om säljaren inte informerar dig om bilens egenskaper tillräckligt så är det i lagens mening fel på bilen. Med tanke på att säljaren har försäkrat dig om att allt är som det ska med bilen så har hen uppenbarligen brustit i sin upplysningsplikt.

Att säljaren skrivit "inga garantier" spelar i det här fallet ingen roll. En försäljare av en begagnad bil är inte skyldig att ge några ytterligare garantier än de som ges genom konsumentköplagens regler. Däremot har säljaren som sagt genom villkoret inte med laglig verkan friskrivit sig från sina skyldigheter enligt konsumentköplagen.

Har du rätt att reklamera?
Såsom du beskriver omständigheterna verkar det som att du mycket väl kan ha rätt till reklamation. Vid en reklamation har säljaren alltid i första hand rätt att få avhjälpa felet eller företa en omleverans, 26-27 § KköpL. Med omleverans menas alltså att du får en annan, likvärdig bil. Eftersom bilen köpts begagnad så blir nog omleverans inte aktuellt, såvida inte säljaren har en likvärdig bil till salu. Med avhjälpande menas här helt enkelt en reparation av felet. Om reparation inte kommer ifråga av någon anledning har du rätt till prisavdrag eller hävning, 28 § KköpL. Vid en hävning ska prestationerna återgå; du ska alltså lämna tillbaka bilen och säljaren ska återbetala vad du betalat för bilen.

Sammanfattning
Det verkar som att du kan ha rätt till reklamation i det här fallet. Eftersom jag inte känner till alla omständigheter kan jag dock inte ge dig ett säkert svar. För att boka personlig rådgivning med en av våra jurister, klicka här.

Zacharias Glavå
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?