Kan en bilhandlare dra tillbaka ett anbud vid köp av bil?

2015-06-15 i Anbud och accept
FRÅGA
Hej!Vi var hos en bilhandlare för att få ett anbud på en ny bil samt byta in vår nuvarande bil. Säljaren provkörde vår bil och lämnade ett skriftligt anbud med vad vi skulle få för vår nuvarande bil samt vad vi skulle betala mellan för den nya.Vi bestämde att vi skulle tänka på det och komma tillbaka. När vi återvänder 3 dagar senare säger säljaren att han nog värderat vår bil för högt då han missat att det är 3 dörrar och inte 5 dörrar. Säljaren vill därför sänka priset med 5000kr trots att vi fått ett skriftligt anbud.Kan säljaren verkligen göra så? Betyder inte det skriftliga anbudet något alls?Mvh,Malou
SVAR

Hej och tack för din fråga!

I ert fall är bilhandlaren köpare av er bil och har lämnat ett erbjudande om ett visst pris för bilen. För att detta skall utgöra ett anbud ska följande krav vara uppfyllda:

1. Det ska röra sig om ett erbjudande eller löfte

2. med ett preciserat innehåll

3. som riktar sig till en bestämd adressat

4. erbjudandet måste vara utan reservation om att anbudet inte är bindande (jfr AvtL 9 §)

I ert fall rör det sig om ett erbjudande, innehållet är preciserat eftersom ni fått ett visst pris som bilhandlaren kan köpa just er bil för. Erbjudandet är enbart riktat till er, det finns ingen annan som kan anta det. Det har inte heller framgått att erbjudandet innehållit någon reservation. Sammantaget bör alltså bilhandlarens erbjudande utgöra ett anbud. Att ett anbud är bindande för den som avger det framgår av 1 § avtalslagen som även ger uttryck för den så kallade löftesprincipen.

Eftersom anbudet är skriftligt torde det omfattas av den legala acceptfristen i 3 §. Detta innebär att när ett anbud görs i skriftlig form utan att en viss tid för svar har utsatts skall accepten komma anbudsgivaren till handa inom skälig tid. Vad som utgör skälig tid varierar från fall till fall men det skall röra sig om en tidsperiod som anbudsgivaren rimligtvis kunnat beräkna sig vara bunden av sitt anbud. Med beaktande av att det rör sig om bilar och därmed innefattar förhållandevis stora summor skulle jag säga att tre dagar är en rimlig betänketid för er och att ni svarat på anbudet inom skälig tid. Skulle tre dagar överstiga vad som räknas som skälig tid gäller 4 § avtalslagen. Då utgör istället er accept ett nytt anbud som nu bilhandlaren måste acceptera för att bundenheten skall återuppstå.

Under förutsättning att tre dagar ryms inom skälig tid är bilhandlaren ensidigt bunden av sitt anbud när ni accepterat detta. Han får alltså stå för att han inte inspekterade bilen tillräckligt noggrant och kan ej använda detta som en grund för att tillbakadra anbudet. Dessutom borde han lagt märke till antalet dörrar i och med att han både inspekterade och provkörde bilen innan han lämnade sitt anbud. Anbudet är alltså bindande och han skall lagligt sett köpa bilen för det pris han tidigare erbjudit.

Hoppas du är nöjd med ditt svar, om inte, eller om du har andra funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Beatrice Walldov
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Anbud och accept (330)
2021-04-30 Kan en säljare höja priset på en vara trots att tiden för att svara på offerten inte har löptut?
2021-04-29 Säljares förklaringsmisstag
2021-04-28 Faktureringen är en annan summa än anbudet
2021-04-28 Kan ett avtal ha uppkommit trots en sen accept?

Alla besvarade frågor (92281)