Kan en bilfirma friskriva sig från ansvar enligt konsumentköplagen?

2020-09-02 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej! Vi köpte en bil på bilfirma för ca 2v sedan. Vi provkörde bilen på plats och kändes okej. Efter bara någon dag kände vi att det var någorät konstigt när man kör iväg, den hoppar och lät konstigt. Kollade och antagligen något fel på växellådan. Detta har blivit värre nu på senaste dagar.Vi har varit i kontakt med säljaren och han säger att han friskriver sig från sådana fel i sina kontrakt till kunden. Och att om han skulle följa konsumentköpslagen som man ska så kan man inte driva bilfirma.Jag undrar om man kan och får friskriva sig från konsumentsköpslagen på detta sett?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Precis som du skriver är det konsumentköplagen (fortsättningsvis förkortad KköpL) som gäller om du som privatperson köper en bil av ett företag (1 § KköpL). Jag vill börja med att säga att lagen är tvingande till konsumentens fördel. Detta innebär att avtalsvillkor som är sämre än vad som anges i lagen inte gäller (3 § KköpL). Det är alltså inte möjligt för säljaren att friskriva sig från ansvar så som du beskriver.

Är bilen felaktig enligt konsumentköplagen?

Eftersom säljaren är skyldig att rätta sig efter konsumentköplagen är det avgörande i ditt fall om bilen är felaktig i lagens mening. Det krävs nämligen att det föreligger ett fel för att ni ska kunna kräva någon form av åtgärd av säljaren.

Ett fel föreligger bland annat om bilen inte stämmer överens med vad du och säljaren har avtalat. Dessutom ska bilen vara ägnad för det ändamål för vilka varor av samma slag i allmänhet används (16 § KköpL). En bil ska alltså som utgångspunkt fungera att köra med, om det inte uttryckligen framgår av köpeavtalet att bilen till exempel säljs som ett renoveringsprojekt.

Även om bilen såldes i "befintligt skick" eller med en liknande friskrivning är den felaktig om den är i ett sämre skick än vad du som köpare kunde förvänta dig (17 § KköpL). Detta är bland annat beroende av vad ni betalade för bilen. Ju dyrare bilen var, desto mindre anledning hade ni givetvis att förvänta er att bilen skulle gå sönder redan någon dag efter köpet.

Säljaren är alltid ansvarig för fel som fanns på bilen redan innan ni hämtade den, även om felet visar sig först senare (20 § KköpL). Huvudregeln är att ett fel som visar sig inom sex månader efter det att ni fick bilen alltid ska anses ha funnits redan innan köpet (20 a § första stycket KköpL). Eftersom ni upptäckte det potentiella felet bara några dagar efter köpet är säljaren alltså som utgångspunkt skyldig att vidta åtgärder.

Vad kan ni kräva av säljaren?

Om bilen är felaktig kan ni i första hand kräva att bilen repareras, och om säljaren inte går med på det kan ni istället kräva prisavdrag eller häva köpet (22 § KköpL). Ni har dessutom rätt till skadestånd för den skada ni lider genom att bilen är felaktig. Sådan skada kan till exempel vara kostnaden för en hyrbil under reparationstiden.

Avslutande råd

Eftersom jag inte vet exakt vad som stod i köpeavtalet när ni köpte bilen eller hur mycket ni har betalat kan jag inte med säkerhet säga om bilen är felaktig i lagens mening. Eftersom du skriver att det antagligen rör sig om ett fel på växellådan finns det däremot en del som talar för att bilen är felaktig. Precis som jag skrev ovanför kan inte säljaren friskriva sig från ansvar, och om bilen är felaktig måste bilfirman alltså vidta någon form av åtgärd.

Jag rekommenderar att ni återigen kontaktar säljaren och kräver att de reparerar bilen på grund av att den är felaktig. Om säljaren fortsatt inte går med på era krav kan ni vända er till Allmänna reklamationsnämnden (ARN).

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen,

Johanna Olander
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1166)
2021-03-07 Vem betalar för varan när den transportör tappadat bort varan?
2021-03-06 Felaktig prissättning på webbutik
2021-03-05 Kan en säljare neka garantiärenden genom egna policys?
2021-03-01 Ersättning för skador på grund av felaktig vara

Alla besvarade frågor (89960)