Kan en beviljad tjänstledighet upphöra på initiativ av arbetstagare?

2016-05-30 i Tjänstledighet
FRÅGA
Kan jag avbryta en beviljad tjänstledighet?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Då frågan är så kortfattad så utgår jag ifrån att frågan ställts utifrån ett arbetstagarperspektiv.

Det finns ingen lag som generellt reglerar tjänsteledighet. Det finns dock lagar om rätt till ledighet av olika skäl, t.ex. för att studera, bedriva näringsverksamhet, pröva ett nytt arbete i samband med en längre sjukskrivning, för offentliga förtroendeuppdrag och vård av närstående. Gäller det ledighet för något av dessa skäl finns regler i respektive lag om vad som gäller när du vill avbryta ledigheten i förtid.

Arbetstagaren har vanligtvis rätt att avbryta ledigheten i förtid, men arbetstagaren måste meddela arbetsgivaren en viss tid före återgången till arbetet. Det kan handla om två veckors eller en månads varsel beroende på hur lång ledigheten är. Det kan även finnas regler i kollektivavtal om vad som gäller för tjänstledighet och förtida återgång i arbetet. Kontrollera således i kollektivavtalet om ett sådant finns som gäller för dig.

Regler om tjänstledighet kan eventuellt också finnas i en policy bestämd av arbetsgivaren. Även överenskommelser som du och din arbetsgivare gjort inför tjänstledigheten kan ha avgörande betydelse i detta sammanhang.

Sammanfattningsvis kan man säga att det blir svårt att rättsligen få kräva att få komma tillbaka i förtid om den aktuella tjänstledigheten inte är föremål för någon reglering (se ovan). Arbetsgivaren har ju planerat verksamheten efter att arbetstagaren ska vara borta en viss bestämd tid. En vikarie kanske har anställts som eventuellt inte kan sägas upp i förtid och därmed få arbetsgivaren dubbla kostnader om en tjänstledig arbetstagare kommer tillbaka i förtid.

Min rekommendation är att du kontaktar din arbetsgivare och försöker diskutera en lösning som är bra för er båda.

Hoppas att rådgivningen har varit behjälplig. Du är naturligtvis välkommen att kontakta oss igen om du vill ställa kompletterande frågor.

Nicole Cai
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Tjänstledighet (113)
2020-09-30 Kan jag kräva att få närvara på personalmöten under tjänstledigheten?
2020-09-30 Uppsägning under tjänstledighet
2020-08-24 Kan jag få tjänstledigt för familjeskäl?
2020-06-29 När har man rätt till tjänstledighet under deltidsstudier?

Alla besvarade frågor (86386)