Kan en behovsanställning likställas med en provanställning?

2021-05-22 i Anställningsformer
FRÅGA
Kan behovsanställning i bemanningsföretag jämföras med provtjänstanställning i avtalet med Unionen?Avtalet med bemanningsföretaget löper under 12 månader.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns två typer av anställningsformer: tillsvidareanställning (fast anställning) och tidsbegränsad anställning (visstidsanställning).

En provanställning är varken en tillsvidareanställning eller en tidsbegränsad anställning. Prövotiden är viktig för arbetsgivaren för att lära känna arbetstagaren och värdera om den klarar av arbetet innan anställningen övergår till en tillsvidareanställning. För det är just det som är syftet med en provanställning, att den ska övergå till en tillsvidareanställning när prövotiden är slut. Provanställningar får enligt lag högst vara i sex månader om arbetsgivaren inte är bunden av något kollektivavtal som innebär kortare eller längre provanställningsavtal. För provanställning tillkommer ingen uppsägningstid. Provanställda har dock rätt till underrättelse om att provanställningen kommer att upphöra 14 dagar i förväg.

En behovsanställning bör alltså falla inom ramen för en av de två anställningsformerna, antingen en tillsvidareanställning eller tidsbegränsad anställning. Huvudregeln vid visstidsanställningar enligt 4 § 2 st. i lagen om anställningsskydd (LAS), är att arbetstagaren ska arbeta den tid som avtalet avser, i ditt fall alltså 12 månader. Det här är en skillnad till en provanställning som endast får löpa under sex månader. En behovsanställning ska alltså inte likställas med en provanställning. Om du är anställd under prövotid bör det framgå tydligt att det rör sig om just en provanställning.

Vänligen,

Nathalie Chahine
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Anställningsformer (788)
2021-06-08 Kan jag tillgodoräkna mig mina tidigare anställningar vid inlasning?
2021-06-03 Hur lång får en provanställning vara?
2021-06-01 Provanställning och uppsägningstid
2021-06-01 Vilken uppsägningstid gäller under en provanställning?

Alla besvarade frågor (93078)