FrågaFAMILJERÄTTÄktenskap och äktenskapsförord11/02/2018

Kan en asylsökande gifta sig i Sverige?

Kan jag gifta med en asylsökande om jag är 20 år gammal och studerar i gymnasiet?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag utgår från att du inte är asylsökande, att du är folkbokförd i Sverige och att du har ett personnummer.

Den som är 18 år eller äldre får ingå äktenskap (2 kap. 1 § äktenskapsbalken). Eftersom endast en av er är folkbokförd i Sverige så måste ni tillsammans besöka ett av Skatteverkets servicekontor i samband med inlämnande av er ansökan för hindersprövning. Den av er som inte är folkbokförd i Sverige måste styrka sin identitet med pass. Hen måste också lämna in ett intyg där hens civilstånd framgår som är högst fyra månader gammalt och det ska vara utfärdat behörig myndighet i landet där hen är medborgare (3 kap. 2 § äktenskapsbalken). Om ett sådant intyg saknas kan hen kontakta Skatteverket, det land hen är medborgare i eller landets närmaste ambassad för närmare upplysningar. Du kan läsa mer hindersprövning på Skatteverkets hemsida.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga.

Med vänlig hälsning,

Lenita PetterssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?