Kan en arbetstagare välja att inte ha sammanhängande semester enligt semesterlagen?

FRÅGA
En arbetstagare vill inte ha sammanhängande semester enligt semesterlagen pga personliga skäl. Hans fru ta ut föräldraledighet. Hur hantera jag det så att det är rättssäkert.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar vem som bestämmer om en arbetstagare inte vill ha sammanhängande semester. Som du redan noterat är det semesterlagen som reglerar frågor kring semester och jag kommer därför utgå från denna lag när jag svarar på din fråga. Jag kommer fört så igenom mer detaljerat vad som gäller men även en sammanfattning kommer finnas längre ner i texten.

Notera att lagen är semidispositiv, vilket innebär att kollektivavtal kan ange andra bestämmelser än vad som anges i semesterlagen och därmed vad jag anger nedan (2a § semesterlagen).

I slutändan är det arbetsgivaren som bestämmer semestern

En arbetsgivare har ett ansvar att se till att sina arbetstagare får den ledighet som semesterlagen anger. Med detta ansvar följer även att arbetsgivaren har rätt att bestämma över hur semesterledigheten ska förläggas, under förutsättning att inte annat har avtalats eller att det inte går att komma överens (11 § semesterlagen).

Enligt lagen ska semesterledigheten förläggas under minst en fyra veckors period under juni till augusti, om inte annat har avtalats eller särskilda skäl föreligger (12 § semesterlagen).

Arbetstagare har dock en viss medbestämmanderätt när det gäller ledighetens förläggning. Om det finns ett kollektivavtal på arbetsplatsen så kan denna reglera medbestämmanderätt för arbetstagaren, om inte gäller att arbetsgivaren ska samråda med arbetstagarens fackliga företrädare när, inom perioden juni-augusti, som semestern ska förläggas. Om facklig företrädare inte finns ska arbetsgivaren samråda om förläggandet av semestern med arbetstagaren (10 § första och andra stycket semesterlagen).

Om arbetsgivaren vill förlägga semesterledighet under annan period än juni-augusti, gäller att arbetsgivaren ska samråda med arbetstagaren om inte samråd skett med arbetstagarens fackliga organisation (10 § tredje stycket semesterlagen).

Om arbetsgivaren beslutar om förläggning av ledigheten på annat sätt än genom samråd med arbetstagare eller dennes facklig företrädare, gäller att arbetsgivaren ska meddela detta till arbetstagaren senast två månader före ledighetens början. Beskedet kan dock lämnas senare om det föreligger särskilda skäl (11 § semesterlagen).

Sammanfattning

Som utgångspunkt gäller att arbetsgivaren och arbetstagaren ska försöka komma överens om förläggningen av semester. Enligt lag ska semesterledigheten förläggas till minst fyra veckor under juni till augusti, men parterna kan även komma överens om annat.

Om det inte går att komma överens är det dock slutligen arbetsgivaren som bestämmer när arbetstagaren ska ha semester. Notera dock att kollektivavtal på arbetsplatsen kan reglera viss medbestämmanderätt för arbetstagaren, alternativt måste arbetsgiven samråda med arbetstagarens fackliga företräde eller arbetstagaren själv.

Jag hoppas detta var svar på din fråga, annars kan du alltid höra av dig till oss på Lawline igen!

Vänligen,

Madeleine Runesson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Semester och semesterersättning (368)
2021-08-29 Kan semesterersättning antas ingå i lönen?
2021-08-26 Får semesterlön betalas ut löpande och utgör kostförmån en semesterlönegrundande inkomst?
2021-08-24 Fråga om semesterdagar
2021-08-22 Hur mycket får jag i semesterersättning?

Alla besvarade frågor (96402)