Kan en arbetstagare kräva att få heltidsanställning?

Följdfråga på in LAS-ning.

731 arbetade dagar på fem år. Ger i snitt 12,18 dagar per månad. Om då hen har arbetat sina 13 skift i snitt per månad. Kan då den anställde kräva heltidsanställning eller gäller inLASningen samma omfattning som vederbörande tidigare arbetat?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! För att besvara din fråga om inlasning och om du kan kräva heltidsanställning används lag om anställningsskydd (LAS).

Har du rätt till inlasning?

Huvudregeln är att anställningsavtal gäller tillsvidare (LAS 4 §). Visstidsanställning är dock ett undantag från detta, alltså en tillåten tidsbegränsad anställning (LAS 5 §). Men efter 731 dagar av visstidsanställning ska den övergå till en tillsvidareanställning (LAS 5 a §). Så om du har jobbat 731 dagar under fem år ska anställningen övergå till en tillsvidareanställning.

Kan du kräva heltidsanställning efter inlasningen?

Den huvudregel som gäller är att det är arbetsgivaren som fritt anställer, leder och fördelar arbetet (det s.k. arbetsgivarprerogativet). Därmed kan du som utgångspunkt inte kräva att att få jobba heltid, utan det är arbetsgivaren som bestämmer vilket behov de har av arbetskraft.

Undantaget till detta är dock att en deltidsanställd arbetstagare har företrädesrätt om arbetsgivaren behöver mer arbetskraft. Utökad arbetstid för deltidsanställda ska alltså prioriteras framför nyanställningar när arbetsgivaren har behov av mer arbetskraft (LAS 25 a §).

Förutsättningen för företrädesrätt till högre sysselsättningsgrad är dock att arbetsgivarens behov av arbetskraft tillgodoses genom att den deltidsanställde anställs med högre sysselsättningsgrad och att den deltidsanställde har tillräckliga kvalifikationer för den nya anställningen. Att ha tillräckliga kvalifikationer innebär att du ska ha de allmänna kvalifikationer som normalt ställs på den som söker arbetet.

Så om du vill arbeta heltid ska du anmäla detta till din chef. Om chefen ska tillsätta en heltidstjänst har du som utgångspunkt rätt till den om du har tillräckliga kvalifikationer för den.

Hoppas du fick svar på din fråga och tack för att du vände dig till oss på Lawline!

Med vänliga hälsningar,

Nadja NordlundRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Anställningsformer? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo