FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 03/09/2021

Kan en arbetstagare bestrida en varning från sin arbetsgivare om den saknar grund?

https://lagen.nu/1976:580#R1https://lagen.nu/1976:580#R1Kan en anställd bestrida en varning från sin arbetsgivare om den är osann?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga, nedan kommer jag så förenklat som möjligt att besvara din fråga genom att förklara regelverket i bland annat MBL (Medbestämmandelagen) och LAS (Lag om anställningsskydd)

Rättsliga utgångspunkter

I 62 § MBL medbestämmandelagen framgår att disciplinära påföljder inte får ges om det inte står skrivet i lag eller kollektivavtal. Vad som avses med disciplinära påföljder är föremål för missförstånd, för enkelhetens skull delas varningar in i två olika typer:

En typ av varningar är att arbetsgivaren genomför disciplinära påföljder eller delar ut bestraffningar.En annan typ av varningar innebär att arbetsgivaren informerar om att denne tänker vidta åtgärder om inte arbetstagaren bättrar sig.

Båda typerna av varningar kan vara skriftliga, men den andra typen kan vara mer informell.

Disciplinära påföljder/bestraffningar

Den första typen av varningar får inte ske utan rättslig grund. En sådan varning måste även förhandlas enligt medbestämmandelagen innan den delas ut. I vissa kollektivavtal finns särskilda regler om disciplinära påföljder som löneavdrag, avstängning och varning med mera.

Information om att AG tänker vidta åtgärder

En arbetstagare som missköter sig i sin anställning, ska enligt anställningsskyddslagen i allmänhet ha möjlighet att ändra sitt beteende, om arbetsgivaren är missnöjd, innan en eventuell uppsägning kan bli aktuell.

Generellt gäller att en arbetsgivare som anser att en anställd misskött sig, måste göra klart för den anställde att denne riskerar sin anställning, om inte beteendet ändras. En sådan tillsägelse kan uppfattas som en varning och kallas ibland för en LAS-varning. En arbetstagare som efter upprepade varningar inte bättrar sig eller följer arbetsgivarens anvisningar riskerar att bli uppsagd på grund av personliga skäl. Antal varningar som arbetsgivaren behöver ge måste avgöras från fall till fall.

Vad du kan göra om du får en obefogad varning

Om du får en varning som du anser vara obefogad ska du meddela arbetsgivaren detta, gärna skriftligen. Nu vet jag förvisso inte vad varningen handlar om, exempelvis om det rör sig om en varning om omplacering/uppsägning, jag vet heller inte om du är ansluten i ett fackförbund eller liknande, men i sådant fall kan det finnas en möjlighet för arbetstagarorganisationen att påkalla förhandling med arbetsgivare om detta enligt 10 § MBL. Du kan få mer hjälp med detta vid behov genom att anlita en jurist eller juridisk rådgivare som kan titta på din situation specifikt och ge dig närmare detaljer.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Dani GobraeelRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”