Kan en arbetstagare begära tjänstledigt för att bedriva näringsverksamhet om verksamheten redan bedrivits vid sidan av tjänsten under en period.

2021-02-27 i Tjänstledighet
FRÅGA
Jag har sökt om tjänstledigt för 3 månader i sommar för att driva eget företag. Jag startade företaget i oktober men har inte haft tid och möjlighet att kunna driva det ordentligt, utan tänkte då göra ett försök till sommaren. Jag har varit anställd på mitt jobb i 3 år. Ändå nekar min chef till detta. Hen säger att jag startade ju företaget i oktober och därför inte har rätt till tjänstledighet. Stämmer verkligen detta? I så fall kan jag ju bara starta ett nytt företag och driva samma verksamhet på det företaget då? Hen säger också att jag inte får ta tjänstledigt över min semester? Hur fungerar det?Arbetar för övrigt på en förskola. Att ta tjänstledigt över sommaren innebär SÄLLAN en stor belastning för företaget då vi över sommaren har få barn och många i personalen.
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din första fråga som att du redan bedriver din verksamhet vid sidan av tjänsten och att det är därför din arbetsgivare inte vill godkänna din tjänsteledighet. Din andra fråga handlar om huruvida du kan ha tjänstledigt istället för att ta ut semester.

I och med att du arbetar på en förskola förutsätter jag att din arbetsgivare är bunden av ett kollektivavtal. Kollektivavtal kan reglera frågor om anmälan om ledighet, underrättelse för återgång till arbetet och arbetsgivarens rätt att skjuta upp återgång till arbetet. Om ett kollektivavtal reglerar ytterligare frågor än dessa är de ogiltiga. (2 § lag om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet)

Arbetstagares rätt at bedriva egen näringsverksamhet

En arbetsledare kan som huvudregel aldrig inskränka en arbetstagares rätt till ledighet för att bedriva egen näringsverksamhet. Dock kan det genom kollektivavtal göras avvikelser från lagen i fråga om 1) anmälan om ledighet, 2) tiden för arbetstagarens underrättelse om återgång till arbetet och 3) arbetsgivarens rätt att skjuta upp arbetstagarens återgång till arbetet. (2 §)

Neka tjänsteledighet

En arbetsledare får neka ledighet i de fall den innebär väsentlig olägenhet för arbetsledarens verksamhet. (3 §) Väsentlig olägenhet kan t.ex. vara att verksamheten inte kan fortgå på normalt sätt eller att din ledighet resulterar i höga kostnader för företaget. Vikariat räknas i allmänhet inte som en hög kostnad.
Det ställs alltså höga krav på att en arbetsledare ska kunna neka ledighet på grunden av att det innebär väsentlig olägenhet.

Finns det något krav på förfallen tid?

Det finns inga krav på att du måste ansökt om tjänsteledighet inom en viss tid från verksamhetens uppstart. Tvärtom framgår det i doktrin att en arbetsgivare inte får neka tjänsteledighet på grunden att en arbetstagare redan startat upp verksamheten och bedrivit den vid sidan av sin anställning. En arbetsgivare får dock ställa krav på att arbetstagaren ska på ett påtagligt sätt påbörjat planeringen och genomförandet av företagsstarten innan hen godkänner tjänsteledigheten.

Att du startade företaget i oktober utgör därmed inte någon grund till att neka dig tjänsteledighet.

Tjänsteledighet i stället för semester

Du har inte rätt att ha semester samtidigt som du är tjänstledig, inte heller är tjänsteledigheten semestergrundande. (7 §, 17, 17 b § Semesterlagen) Men en arbetsgivare kan inte neka tjänsteledighet på grunden att du har semester under den perioden. I stället blir din semester uppskjuten.

Sammanfattning
Rätten till tjänsteledighet är långtgående och arbetsgivare får endast i fåtal fall neka dig. Jag har tyvärr ingen kunskap om det skulle innebära en väsentlig olägenhet för din arbetsgivare om du tar tjänstledigt under sommaren. I övrigt har inte din arbetsgivare rätt att neka dig ledighet på någon av de grunder som du i frågan nämnt.

Jag rekommenderar dig att kontakta ditt fackförbund. Är du inte medlem i något fack bör du vända dig till en advokat eller praktiserande jurist. Du kan också välja att själv väcka talan i tingsrätten, men jag rekommenderar inte att göra detta då det kan vara svårt att föra sin egen talan.

Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

Vänligen,

Rebecca Nilsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?