Kan en arbetstagare avstå från sin rätt till veckovila genom avtal?

2017-04-17 i Övrigt
FRÅGA
Hej! Tanken är att våra anställda ska jobba varannan lördag och varannan söndag (om de jobbar lördag ena helgen och är ledig söndagen så jobbar de söndagen helgen efter och är lediga lördagen). På det sättet undviker vi att personalen försvinner en veckodag pga "veckovila (36h)" då de bara jobbar sex dagar i sträck. Var tredje helg är de helt lediga. Nu har personalen önskat att hellre jobba en hel helg (lördag och söndag) och vara lediga kommande två helger. Då det är mindre fördelaktigt för oss pga "veckovilan (36h)" vill personalen skriva ett internt kontrakt/avtal där de säger att de själva vill detta och därför kan avstå från veckovila. Detta innebär att de självvalt jobbar 12 dagar i sträck. Är detta ok? Gäller ett sådant internt avtal juridiskt ifall någon medarbetare skulle ställa till problem i framtiden eller är det vi som arbetsgivare som åker "dit" juridiskt? Tack för hjälpen!
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga berör arbetstid för arbetstagare, vilket regleras av arbetstidslagen. En arbetstagare har mycket riktigt rätt till 36 timmars veckovila (14 § arbetstidslagen).

Går det att avtala bort rätten till veckovila?

Arbetstidslagen är, som många andra lagar inom arbetsrätten, semidispositiv (3 § arbetstidslagen). Det innebär att vissa bestämmelser i lagen (bland annat rätten till 36 timmars veckovila) kan avtalas bort, men endast genom kollektivavtal. Ett vanligt avtal mellan arbetsgivaren och arbetstagaren som inskränker arbetstagarens rätt till veckovila är således ogiltigt. En arbetstagare har inte rätt att avstå från sin veckovila oavsett om han eller hon själv har valt att göra det.

Ett kollektivavtal som inskränker arbetstagarens rätt till veckovila är också ogiltigt i den mån det innebär att mindre förmånliga regler för arbetstagaren tillämpas i jämförelse med EU:s arbetstidsdirektiv (3 § 4 st. arbetstidslagen). Enligt detta direktiv ska en arbetstagare ha rätt till minst 24 timmars veckovila, utöver de 11 timmarna arbetstagaren har rätt till i form av dygnsvila (artikel 5 arbetstidsdirektivet). Det går alltså inte att helt avtala bort arbetstagarnas rätt till veckovila.

Det är tillåtet att avvika från reglerna om veckovila tillfälligt, under förutsättning att avvikelsen behöver göras på grund av ett förhållande som arbetsgivaren inte hade kunnat förutse (14 § 3 st. arbetstidslagen). Detta undantag kan dock inte tillämpas för att göra en mer eller mindre permanent avvikelse från reglerna om veckovila.

Kan det innebära konsekvenser för arbetsgivaren att bryta mot arbetstidslagen?

Arbetsmiljöverket kan meddela förbud eller förelägganden för att få en arbetsgivare att upphöra med ett otillåtet agerande (22 § arbetstidslagen). Förbudet eller föreläggandet får förenas med vite som ska betalas av arbetsgivaren om denne inte rättar sig efter Arbetsmiljöverkets beslut. En arbetsgivare som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot ett föreläggande kan dömas till böter eller fängelse om föreläggandet inte har förenats med vite (23 § arbetstidslagen).

Att bryta mot reglerna om veckovila för arbetstagare kan även (istället för att ett förbud eller föreläggande meddelas) medföra att arbetsgivaren måste betala en sanktionsavgift (26 § 1 st. arbetstidslagen). Sanktionsavgiften är 1 % av prisbasbeloppet (448 kr) per timme av otillåtet arbete per arbetstagare (26 § 2 st. arbetstidslagen).

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Hälsningar,

Viktor Svensson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1919)
2021-07-31 Får en arbetsgivare boka in extra pass utan den anställdes godkännande?
2021-07-29 Nekad jobb på grund av brottsmisstanke
2021-07-27 kan arbetsgivare göra avdrag för arbetskläder?
2021-07-26 särbehandling ålder vid anställning

Alla besvarade frågor (94603)