Kan en arbetstagare ändra en tillsvidare anställning till timanställning utan samtycke?

2020-10-21 i Anställningsformer
FRÅGA
Hej, Min dotter har ett skriftligt anställningsavtal 100 % med tillsvidareanställning from feb 2020. Arbetsgivare säger att han ska göra om hennes anställningsform till timanställning mot hennes vilja. Arbetsgivaren har inte kollektivavtal. Kan arbetsgivaren göra så?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga berör en ändring av anställningsform vilket innebär att tillämplig lag i detta fall är Lagen om anställningsskydd (LAS).

En arbetsgivare kan inte ändra en tillsvidareanställning till en timanställning utan en arbetstagarens samtycke. När en arbetsgivare har för avsikt att ändra en anställning ska detta ses som en uppsägning/avskedande med erbjudande om ny anställning. Viktigt att beakta är även att om ingen uppsägningsgrund föreligger har inte arbetsgivaren rätt att frånta en anställning från arbetstagaren, se 4 § LAS.

Din dotter har alltså rätt att motsätta sig arbetsgivarens anspråk angående ändringen av anställningsform. Hon har även rätt att få veta orsaken till en uppsägningen från en tillsvidareanställning vilket stödjs av 9 § LAS.

Om din dotter är medlem i en fackförening är en rekommendation att ta kontakt med denna för vidare hjälp.

Hoppas detta svar var till hjälp för situationen. Har du ytterligare funderingar är du välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Med vänliga hälsningar,

Arina Chwich Dumitrascu
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?