Kan en arbetsgivare utföra drogtester på sina anställda?

2020-03-20 i ARBETSRÄTT
FRÅGA
Hur utför man drogtester på anställda?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

En arbetsgivare kan endast utföra drogtest ifall arbetsgivaren har ett skäl för det. Det vanligaste skälet för att utföra drogtest på en arbetsplats är säkerheten på arbetsplatsen eller i stort. Sedan måste även arbetsgivaren informera facket om att det kommer att utföras drogtester på arbetsplatsen och komma fram till en plan om hur man ska gör ifall en arbetstagare testar positivt. Om facket inte skulle godkänna drogtester på arbetsplatsen kan arbetsgivaren utföra drogtester ändå.

Gällande drogtester på arbetsplatser finns det för nuvarande ingen lag som föreskriver att arbetsgivaren inte får utföra drogtester, istället finns det en mängd prejudikat (avgjorda domar) i Arbetsdomstolen.

Arbetsgivaren kan till exempel utföra drogtester slumpvis bland de anställda när det finns misstanke om missbruk eller inför en anställning. Men en arbetsgivaren får inte ta reda på mer information från testet, exempelvis om en arbetstagare har en sjukdom eller är gravid.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Daniella Larsen
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll