Kan en arbetsgivare tvinga sina arbetstagare att vaccinera sig?

2020-12-19 i Övrigt
FRÅGA
Hej! Kan privata arbetsgivare nu tvinga sina arbetare/löntagare att vaccinera sig mot Covid 19? Med t.e.x att man inte får komma till arbetsplatsen annars?? Till exempel inom Industrin..Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Din fråga är inte helt enkel att svara på då det råder viss osäkerhet kring frågor som har att göra med vaccination i anställningsförhållanden. Jag kommer dock nedan redogöra för vad som gäller enligt lag och praxis idag.

Att inte påtvingas vaccination är grundlagsskyddat

I grundlag finns ett skydd mot påtvingat kroppsligt ingrepp från det allmänna. Detta innebär bland annat att staten som arbetsgivare inte får påtvinga sina anställda vaccination. Undantag från detta skydd kan dock göras genom lagstiftning (2 kap. 6 och 20 § regeringsformen).

Grundlagsskyddet gäller inte gentemot privata arbetsgivare

Grundlagsskyddet gäller uttryckligen gentemot det allmänna och inte gentemot privata arbetsgivare, istället blir det aktuellt att i sammanhanget prata om riskanalys avseende arbetsmiljön.

En arbetsgivare har en skyldighet att se till att arbetsmiljön på arbetsplatsen är säker. I relation till covid-19 innebär detta rimligen att arbetsgivaren ska analysera hur stor risken är att arbetstagare utsätts för smitta på arbetsplatsen samt vilka åtgärder som ska vidtas för att minska denna risk (2 kap. 2 § och 3 kap. 2 § arbetsmiljölagen).

Vid val av åtgärder måste en avvägning göras mellan arbetsgivarens intresse att vidta åtgärden och arbetstagarens personliga integritet. Dessutom får inte denna bedömning strida mot lag eller god sed på arbetsmarknaden. Enligt min mening borde vaccinationskrav rimligen kräva väldigt starka skäl från arbetsgivaren för att kunna väga upp för det påtagliga ingrepp som vaccination innebär för individen.


Sammanfattning

Det är inte helt klart vad som gäller i din fråga men jag har personligen svårt att se att en arbetsgivare i normalfallet skulle kunna motivera vaccinationskrav för sina anställda.

Värt att notera är att en arbetsgivare aldrig kan tvinga sig på ett kroppsligt ingrepp så som vaccination av arbetstagare. Möjligen skulle omplacering kunna bli aktuellt om arbetsgivaren har godtagbara skäl till att vaccinera, men det är som sagt inte helt klart vad som gäller.

Jag hoppas du fått svar på din fråga annars kan du alltid höra av dig till oss på Lawline igen!

Vänligen,

Madeleine Runesson
Fick du svar på din fråga?