Kan en arbetsgivare tvinga sina anställda att bära namnskylt?

2020-12-12 i Övrigt
FRÅGA
Hej, Kan en arbetsgivare tvinga sina anställda att bära namnskyllt?
SVAR

Hej,

Tack för att du kontaktar Lawline med din fråga.

Ledningsrätt

Som huvudregel på en arbetsplats gäller att arbetsgivaren är den som har rätt att fritt leda och fördela arbetet, och bestämma över verksamheten och hur denna ska utformas. Arbetsgivarens rätt att bestämma är relativt långtgående men begränsas av vissa regler om t.ex. diskriminering, återanställningsrätt m.m. Men som utgångspunkt har arbetsgivaren alltså möjlighet att besluta om vilka arbetsuppgifter en arbetstagare är skyldig att utföra, och också på vilket sett de arbetsuppgifterna ska utföras.

Som jag nämnde ovan finns dock begränsningar i arbetsledningsrätten, exempelvis får en arbetsgivare inte lov att diskriminera sina arbetstagare i sitt sätt att leda och genomföra verksamheten. I tidigare praxis har arbetsdomstolen kommit fram till att det på en arbetsplats ansågs diskriminerande att tvinga sina arbetstagare att ha namnskylt där även deras bh-storlek uppgavs (AD 2013:29). För att förtydliga bestod alltså diskrimineringen inte i att ha en namnskylt i sig, utan just att de var tvungna att ange sin bh-storlek på den.

Inom ramarna för arbetsledningsrätten är det dock lämpligt att arbetsgivaren tillvaratar sina arbetstagares integritet, och inte lämnar ut personlig eller känslig information likt adress, telefonnummer eller andra privata uppgifter om arbetstagaren. Generellt skulle jag säga att just namnet inte är en så pass känslig uppgift, men detta kan ju också variera utifrån vad ditt arbete består i och/eller om ni anger både för- och efternamn. Eftersom du inte nämner något om detta blir min gissning att din arbetstagares begäran om att de anställda ska bära namnskylt faller inom arbetsledningsrätten och att din arbetsgivare därför har rätt att kräva att namnskylt används. Givetvis kan det dock tänkas att det finns arbetsplatser där det inte är lämpligt att bära namnskylt, om det t.ex. är en risk att bära sitt namn synligt.

Om du upplever att det av någon anledning känns otryggt att arbeta med namnskylt rekommenderar jag dig att prata med din arbetsgivare. Kanske kan det finnas möjlighet att bara ha ditt förnamn, och inte ditt efternamn? Om det är så att ni redan har namnskyltar där "bara" förnamnet syns, kanske din arbetsgivare kan vara okej med att du har en namnskylt som inte visar ditt riktiga namn? Ett annat alternativ kanske kan vara om ni kan komma överens om att du får möjlighet att slippa ha namnskylt i vissa specifika situationer eller tillfällen av ditt arbetspass.

Hoppas att du fick svar på din fråga, och lycka till.

Vänliga hälsningar,

Ellen Lagnéus
Fick du svar på din fråga?