FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 18/09/2022

Kan en arbetsgivare tvinga en anställd att genomföra drogtest?

Kan en arbetsgivare tvinga dig att ta drogtest? Jag tolkar att detta inte skulle vara tillåtet med hänvisning till RF 2 kap 6 §. Jag tänker att vår grundlag borde stå över övriga lagar och bestämmelser. Tacksam för svar

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Var regleras rätten till genomförande av drogtest?

Det finns ingen lag som uttryckligen stadgar arbetsgivarens rätt att testa sin personal för påverkan av alkohol eller droger. Det finns dock andra möjligheter för en privat arbetsgivare att reglera rätten att drogtesta anställda, vilka följer nedan. Offentligt anställda har ett mer långtgående skydd mot drogtester på arbetsplatsen. 

Förhållandet till 2 kap 6 § RF 

Av 2 kap 6 § RF följer att den enskilde gentemot det allmänna ska skyddas mot tvåtvingat kroppsligt ingrepp. Det är genom den bestämmelsen som offentligt anställda skyddas mot påtvingade drogtester på arbetsplatsen. Skyddet den enskilda får genom 2 kap 6 § RF kan endast begränsas genom 2 kap 12 § RF. Av 2 kap 12 § följer att begränsning endast får ske för att tillgodose ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt samhälle, och att begränsningen aldrig få gå utöver det ändamål som föranlett den. 

Vad gäller för privat anställda?

Arbetsgivaren och fackförbund kan genom kollektivavtal träffa överenskommelser om möjlighet till drogtest på arbetsplatsen. Vidare kan möjligheten regleras genom enskilda anställningsavtal mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Arbetsgivaren har också möjlighet att genom sin arbetsledningsrätt besluta om sådant som rör arbetsplatsen och dess anställda, så länge beslutet inte strider mot lag. Den som vägrar att genomföra testningen kan riskera att bli uppsagd, vilket följer av praxis från Arbetsdomstolen.

Arbetsgivaren måste presentera goda skäl till varför man vill drogtesta sin personal. Detta kan till exempel vara säkerhetsskäl på arbetsplatsen. Arbetsgivarens intresse av att drogtesta måste också vägas mot arbetstagarens personliga integritet enligt praxis från Arbetsdomstolen.

Sammanfattning

Möjligheten för en arbetsgivare att besluta om drogtest på en anställd beror på om arbetsgivaren är privat eller offentlig, samt vad som föreskrivits i anställningsavtal eller kollektivavtal. För att bedöma vad som gäller i ett enskilt fall krävs att samtliga av ovan nämnda omständigheter beaktas.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att ställa fler frågor här på Lawline eller boka tid med en av Lawlines duktiga jurister.


Anna FalkRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”