Kan en arbetsgivare tvinga en anställd att gå ner till deltid

Hej !

min chef vill minska min arbetstid från 80% till halvtidstjänst from.12/2.

skyller på Corona o att företaget blöder ... men får.man verkligen göra så ? jag jobbar på konditori o varit anställd i 30 år.

Tacksam för svar.


Lawline svarar

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att det inte rör sig om korttidspermittering. Skulle det röra sig om korttidspermittering kan din arbetsgivare tillfälligt schemalägga dig på halvtid. Då får en något lägre lön som din arbetsgivare tillsammans med bidrag från staten står för. Jag tolkar det som problemet handlar din chefs rätt att leda och fördela arbetet mot din vilja.

Arbetsledningsrätt

Din arbetsgivare har en vidsträckt rättighet att leda och fördela arbetet. Det innebär att din arbetsgivare kan schemalägga eller ändra dina arbetsuppgifter fritt inom anställningens ramar.

Om din arbetsgivare ber dig att gå ner till deltid behöver du inte acceptera det. Det kan påverka bland annat din pension och inkomst i övrigt.

Uppsägning

Innan din arbetsgivare beslutar sig för att minska din arbetstid måste hen sträva efter att skapa möjliga kompletterande arbetsuppgifter för dig. Om din chef hävdar att företaget "blöder" och att det inte finns tillräckligt underlag för fulltidsanställda, har din arbetsgivare rätt att antingen säga upp ditt anställningsavtal för omförhandling alternativt säga upp dig på grund av arbetsbrist.

Om en uppsägning blir aktuell måste den ske med saklig grund enligt 7 § lagen om anställningsskydd. Uppsägningen ska vara skriftlig, se 8 § LAS. Vid en uppsägning finns det en turordning som måste beaktas enligt 22§ LAS. Eftersom du har arbetat där i 30 år har du en uppsägningstid på sex månader enligt 11 § LAS.

Skulle det bli aktuellt med en uppsägning till följd av arbetsbrist, har du företrädesrätt till återanställning enligt 25 § LAS. Beroende på om du har kollektivavtal och är fackligt ansluten kan du vända dig till din organisation.

Sammanfattning

Du kan motsätta dig att gå ner till deltidsanställning. Dock riskerar du då att din arbetsgivare säger upp anställningsavtalet för omförhandling, vilket i praktiken innebär att hen endast erbjuder dig deltid.

Har du andra frågor är du välkommen vända dig Lawline.

Vänligen,

Björn LotoftRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Anställningsformer? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo