Kan en arbetsgivare omplacera mig till en annan stad?

2020-12-16 i Övrigt
FRÅGA
Hej jag har en snabb fråga, företaget jag jobbar för vill tvinga oss att flytta till en annan stad pga av att jobbet har flyttat dit! Men just nu pendlar vi och det funkar bra för oss. Kan dom enligt rätten tvinga oss att flytta till en ny stad även om vi kan ta oss till jobbet utan problem? Vi vill absolut inte flytta från staden vi bor i när detta inte påverkar vårat jobb ändå. Om vi inte väljer att flytta ska vi bli uppsagda! Vi jobbar utomlands men företaget är svenskt.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Arbetsgivarens ledningsrätt

Som utgångspunkt gäller att din arbetsgivare har arbetsledningsrätt, vilket betyder att denne har ensidig rätt att fatta beslut om, bland annat skyldigheter i din anställning. Det är viktigt att påpeka att denna arbetsledningsrätt inskränks av eventuellt kollektivavtal, samt rättspraxis.

Omplaceringsrätten

Tidigare nämndes arbetsgivarens ledningsrätt, denna begränsas vidare av omplaceringsrätten. Denna rätt tillåter arbetsgivaren omplacera en arbetstagare när det faller inom arbetstagarens arbetsskyldighet. För att förstå vad denna arbetsskyldighet innebär, bör man undersöka anställningsavtalet framförallt, men även rättspraxis. Som praxis finner vi vägledning i 29/29-principen (NJA 1929 nr 29). Dessa tre punkter illustrerar arbetsskyldighetens utsträckning:

Arbetet ska ha naturligt samband med arbetsgivarens verksamhet. Det ska utföras för din arbetsgivares räkning.Det ska ingå inom arbetstagarens allmänna yrkeskvalifikationer.

Akademiker, tjänstemän och offentligt anställda har dock en snävare arbetsskyldighet. Därför bortses punkt 3 i en sådan bedömning. I stället för att det ska falla inom arbetstagarens allmänna yrkeskvalifikationer undersöks det om omplaceringen innebär att tjänstens beskaffenhet har förändrats i grunden, d.v.s. att arbetstagaren i praktiken har fått en annan anställning än tidigare.

Det är dock nämnvärt att påpeka att en omplacering inte får ske i diskrimineringssyfte, föreningsrättskränkande syfte eller som ett försök att få dig som arbetstagare att säga upp dig.

Vad som gäller i ditt fall

Så nu till din fråga: Kan dom enligt rätten tvinga oss att flytta till en ny stad även om vi kan ta oss till jobbet utan problem? Eftersom jag inte fått tillräckligt mycket information, kan jag inte ta ställning för om din arbetsgivare överskridit sin arbetsledningsrätt eller ej. Det jag kan säga är, att det ligger inom arbetsgivarens arbetsledningsrätt att omplacera dig grundat på din arbetsskyldighet samt baserat på om punkterna ovan är uppfyllda.

Vad du kan göra nu

Jag råder dig även att kontakta facket, om du är med i ett sådant. Du kan även vända dig till Lawline om du vill ha ytterligare juridisk rådgivning. Du når Lawline genom info@lawline.se.

Vänligen,

Natalin Kabro
Fick du svar på din fråga?