FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 03/03/2022

Kan en arbetsgivare låta bli att förlänga en visstidsanställning på grund av graviditet?

Hej! Jag har en visstidsanställning som snart löper ut. Jag är gravid och fick för en tid sedan reda på att jag inte får förlängt på grund av att dom inte vet hur personalsituationen ser ut när jag kommer tillbaka från föräldraledigheten (dock uppmanar dom mig att söka tillbaka till dom igen eftersom "det säkert kommer finnas ett behov"). Får dom välja att inte förlänga min anställning på den grunden? Att tillägga är att det har anställts en ny på min avdelning (samt andra avdelningar och fler annonser ligger ute) efter jag fått beskedet om att jag ej får förlängt.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Din fråga regleras i lagen om anställningsskydd (LAS) och diskrimineringslagen (DiskL).

Om arbetsgivaren väljer att inte förlänga din anställning på grund av graviditet utgör det diskriminering

Till att börja med har du ingen skyldighet att berätta för din arbetsgivare att du är gravid. Om man däremot väljer att göra det ändå och arbetsgivaren väljer att inte förlänga din anställning på grund av din graviditet utgör det diskriminering enligt diskrimineringslagen. Med diskriminering avses att någon missgynnas genom att bli sämre behandlad än någon annan och att detta har samband med bland annat kön (1 kap. 4 § DiskL) och det är alltså inte tillåtet för en arbetsgivare att diskriminera sina anställda (2 kap. 1 § DiskL).

Närmare vid tidsbegränsade anställningar

Om en arbetsgivaren inte vill att en tillsvidareanställning ska förlängas måste arbetsgivaren skriftligen meddela att anställningen inte blir förlängd senast en månad innan avtalet löper ut (15-16 §§ LAS). Din arbetsgivare kan inte heller låta bli att förlänga din visstidsanställning endast av anledningen att du ska få barn, det skulle då utgöra diskriminering.

Om du tror att din arbetsgivare låtit bli att förlänga din anställning på grund av din graviditet kan du gå till domstol. Det är du som i domstol har bevisbördan för att du blivit diskriminerad (6 kap. 3 § DiskL) och sedan arbetsgivaren som ska påvisa motsatsen. En domstol kan ogiltigförklara en uppsägning utgör diskriminering (5 kap. 3 § DiskL) och om arbetsgivaren vägrar rätta sig efter domen har du rätt till ersättning (5 kap. 3a § DiskL).

Lycka till! Vid ytterligare frågor är du välkommen att höra av dig på nytt.

Vänligen,

Hanna HaavistoRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000