Kan en arbetsgivare kräva att jag ska jobba 12 dagar i sträck?

2021-02-18 i Övrigt
FRÅGA
Kan arbetsgivaren kräva att jag måste jobba 12 dagar i sträck vid inventering om två av dagarna innehåller lite mindre arbetstid?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utgångspunkten är att arbetsgivaren har rätt att bestämma var, när och hur arbetet ska utföras – i den mån inte annat följer av avtal eller lag.

Annat följer av lag genom arbetstidslagen som bland annat reglerar rätt till veckovila. Jag kommer därför utgå från denna lag när jag svarar på din fråga. Notera dock att lagen är semidispositiv, vilket innebär att kollektivavtal kan ange andra bestämmelser som går före lagen och därmed vad jag anger nedan (3 § arbetstidslagen).

Jag kommer även utgå från att arbetstidslagen blir tillämplig på din fråga men notera att lagen undantar vissa personer så som exempelvis företagsledare och arbete i arbetsgivarens hushåll (2 § arbetstidslagen).

Arbetsgivaren kan förlägga arbetspassen 12 dagar i sträck

Enligt lagen har en arbetstagare rätt till minst 36 timmars sammanhängande ledighet under varje sjudagarsperiod (veckovila). Denna ledighet ska så långt som möjligt förläggas till slutet av veckan men det finns inget hinder mot att det förläggs på något annat sätt (14 § arbetstidslagen).

Bestämmelsen kan dock avtalas bort genom kollektivavtal under förutsättning att det inte innebär mindre förmånliga villkor än vad som anges i arbetstidsdirektivet från EU. I direktivet anges att varje arbetstagare har rätt till minst 24 timmars sammanhängande ledighet under varje sjudagarsperiod (3 § arbetstidslagen och kap. 2 artikel 5 Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/88/EG).

Ett fiktivt exempel

I enlighet med arbetstidslagen skulle arbetsgivaren kunna förlägga arbetspassen så att arbetstagaren är ledig måndag, börjar arbeta tidigast kl 12 på tisdagen, arbetar onsdag till fredagen veckan därpå och arbetar lördagen som slutar senast kl 12. Det vill säga att det är möjligt för arbetsgivaren att lägga arbetspassen så att arbetstagaren lagligen arbetar i 12 dagar i sträck.

Sammanfattning

Att jobba 12 dagar i sträck kan anses vara orimligt men din arbetsgivaren kan lagligen kräva det, under förutsättning att du fått minst 36 timmars sammanhängande ledighet under veckan. Ett kollektivavtal kan dessutom reglera att det är 24 timmar som gäller istället.

Att arbeta 12 dagar i sträck kan dock anses vara problematiskt ur ett arbetsmiljöperspektiv eftersom det föreligger stor risk för psykisk och fysiskt utmaning.

Min rekommendation är att du kollar över om det finns ett kollektivavtal på din arbetsplats, eftersom en sådan även kan ange fördelaktigare villkor än vad lagen anger. Är du medlem i ett fackförbund rekommenderar jag dig även att prata med dem angående din fråga.

Du kan även boka tid med en av våra kunniga jurister om du vill ha ett mer utvecklat svar på din fråga. Annars hoppas jag att du är nöjd med mitt svar!

Vänligen,

Madeleine Runesson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1954)
2021-10-14 Kan arbetsgivares krav på manuellt körkort vara indirekt diskriminering?
2021-10-07 Får jag kontakta gamla kunder när jag startar eget?
2021-10-03 Kan man som 68+ få en nyanställning med samma villkor som de som är yngre?
2021-10-01 Får arbetsgivaren anordna hemgångskontroller?

Alla besvarade frågor (96356)