Kan en arbetsgivare kräva att arbetstagaren efter anställningens upphörande inte startar konkurrerande verksamhet?

2018-10-08 i Anställningsavtal
FRÅGA
Hej,Jag vill fråga om ett avtal som min son har skrivit under när han slutade sitt jobb på en bilverkstad i somras.Enligt avtal får han inte starta eget verksamhet i samma inriktning som han sysslade på jobbet. Han fick endast 2 månaders lön efter att han slutade på verkstaden.Min fråga är om sådant avtal är giltigt? Kan en arbetsgivare ha såna krav på sina anställda när de slutar.Tacksam för råd!Med vänliga hälsningar
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Lojalitetsplikt och vad en konkurrensklausul är

Under tiden som anställd på ett företag har arbetstagaren så kallad lojalitetsplikt. Lojalitetsplikt innebär att arbetstagaren inte får skada sin arbetsgivare genom att till exempel avslöja företagshemligheter eller starta konkurrerande verksamhet. När anställningen avslutas upphör normalt sett lojalitetsplikten, om inte arbetsgivaren väljer att i ett avtal med arbetstagaren ha med en så kallad konkurrensklausul. Det är just en sådan klausul som finns i din sons avtal.

Dessa klausuler är vanliga och skyddar arbetsgivaren från att arbetstagaren efter anställningen använder eller missbrukar sådan information som anställningen medfört. Denna information kallas ''know-how''. Denna know-how kan till exempel innefatta yrkesmetoder, kundregister eller annan känslig information som din son skulle kunna utnyttja på ett sätt som skadar hans tidigare arbetsgivare. Något som är viktigt är att dessa konkurrensklausuler enbart kan göras gällande av arbetsgivaren om arbetstagaren, alltså din son, valt att själv avsluta sin anställning. Klausulen kan inte göras gällande om arbetstagaren sagts upp på grund av arbetsbrist.

Är ett avtal med en konkurrensklausul giltigt?

Ett avtal med en konkurrensklausul är enbart giltigt om konkurrensklausulen är ''skälig'', 38 § avtalslagen. Skälighetsbedömningen grundas i både praxis och i det avtal om konkurrensklausuler som slöts 2015 mellan Svenskt näringsliv och PTK. Se här.

I bedömningen utgår man bland annat från syftet eller funktionen med klausulen, alltså om det finns någon skyddsvärd ''know-how'' som arbetsgivaren vill skydda. Trots att det finns ett tydligt syfte med konkurrensklausulen kan dock dess utformning, till exempel att den sträcker sig över för lång tid, göra att klausulen ändå anses vara oskälig. Normalt sett får konkurrensklausulens bindningstid (alltså under hur lång tid arbetstagaren är förhindrad att bedriva konkurrerande verksamhet) inte överstiga 18 månader.

Förutom konkurrensklausulens bindningstid, beaktas även arbetstagarens lön och arbetstagarens position i företaget. Ju högre uppsatt, ju högre lön, eller ju mer skyddsvärd ''know-how'' din son hade under sin anställning, desto skäligare anses konkurrensklausulen vara. Även arbetstagarens begränsningar att ta anställning eller bedriva verksamhet på grund av klausulen, ska beaktas.

Till sist ska även hänsyn tas till om kompensation utgår till arbetstagaren under bindningstiden. Detta blir särskilt aktuellt om konkurrensklausulen verkligen begränsar din sons möjligheter att försörja sig under bindningstiden eller om din sons månadsinkomst på sitt nya arbete är lägre än vad den var på bilverkstaden.

Sammanfattning

Det framgår inte av din fråga under hur lång tid din son inte får bedriva konkurrerande verksamhet eller vad han hade för position på bilverkstaden. Jag vet heller inte eller om din son själv valde att avsluta sin anställning eller om han blev uppsagd på grund av arbetsbrist. Allt detta har betydelse för om konkurrensklausulen ska anses vara skälig eller inte. Det blir därmed svårt för mig att göra en skälighetsbedömning i din sons fall. Att någon ersättnings till din son, trots konkurrensklausulen, inte utgår pekar däremot på att klausulen inte är skälig.

Om konkurrensklausulen är skälig så innebär det att din son under bindningstiden inte får starta ett företag som konkurrerar med bilverkstaden där han tidigare arbetade. Bryter han mot det och startar ett konkurrerande företag innebär det ett avtalsbrott som kan föra med sig höga avtalsviten. Din son kan alltså i sådana fall bli skyldig sin tidigare arbetsgivare stora summor pengar.

Eftersom jag inte kan bedöma om konkurrensklausulen är skälig eller inte rekommenderar jag er att vid fortsatta oklarheter vända er till en jurist. Här kan ni boka tid med en jurist från Lawlines juristbyrå.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Alma Lövgren
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Anställningsavtal (87)
2019-03-31 Fråga om avtalad eller oavtalad arbetstid
2019-02-27 Hur kan man vinna framgång vid avtalsbrott som konsult?
2019-01-30 Fråga om man kan upprätta ett skriftligt anställningsavtal efter det att anställningen redan pågått en tid samt om man kan bevisa att ett muntligt eller konkludent anställningsavtal föreligger.
2018-12-31 Kan man som timanställd tacka nej till arbetspass?

Alla besvarade frågor (68021)