Kan en arbetsgivare fritt avtala om villkor för semesterförmåner i anställningsavtalet?

FRÅGA
Hej,Om en arbetsgivare ej har kollektivavtal, får den då ge ut betald semester första året utan att man varit anställd under intjänade år och utan att det gäller som förskottssemester? Alltså är de fria att göra avsteg från normal process för att gynna arbetstagare som ett förmånligt villkor för anställning?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill få klarhet i vad som gäller för arbetsgivarens möjlighet att avtala om semesterförmåner i anställningsavtalet.

Semesterförmåner regleras i semesterlagen. Huvudregeln är att avtal som är till arbetstagarens nackdel inte är giltiga. En arbetsgivare och en arbetstagare kan alltså inte avtala om villkor som är sämre för arbetstagaren än de regler som finns i semesterlagen (2 § semesterlagen). Det är däremot tillåtet att göra vissa undantag i det personliga anställningsavtalet eller genom ett kollektivavtal (2 a § semesterlagen). Om inga särskilda villkor har avtalats är det dock semesterlagens regler som gäller.

Detta innebär att arbetsgivaren är fri att avtala om villkor som är gynnande för arbetstagaren. För att svara på din fråga får arbetsgivaren alltså göra avsteg från de "normala" semesterförmånerna i semesterlagen om det är till arbetstagarens fördel.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Skulle du ha fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!

Vänligen,

Emma Bergman
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Semester och semesterersättning (285)
2020-02-29 Kan jag ta ut semester när jag är föräldraledig?
2020-02-27 Kan arbetsgivaren neka min semesteransökan?
2020-02-11 Kan arbetsgivaren betala ut semesterlön när hen vill?
2020-01-29 Räknas semesterersättningen in i beräkningen av arbetslöshetsersättningen?

Alla besvarade frågor (77574)