FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 20/09/2022

Kan en arbetsgivare ensidigt ändra ett anställningsavtal?

Kan en arbetsgivare ändra en titel för att den bättre ska beskriva ansvarsområdet då justeringar i organisationen har gjorts (och kommer att ske kontinuerligt då det är en start-up). Övriga villkor, lön etc förblir desamma.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Kan en arbetsgivare ensidigt ändra ett anställningsavtal?

Ett anställningsavtal är ett avtal mellan en arbetsgivare och en arbetstagare. Som alla andra avtal måste parterna hålla avtalet. Det betyder att ingen part har en ensidig rätt att ändra i ett avtal. Förutsättningen för att ändra ett avtal är att båda parter kommer överens om hur de vill att avtalet mellan dem ska ändras. Samtycker därför en arbetstagare inte till en ändring av anställningsavtalet, även om ändringen endast rör arbetstiteln, så får en arbetsgivare inte ändra anställningsavtalet (AD 2010:6). 

Arbetsgivaren kan dock i princip säga upp en anställd och sedan erbjuda en ”ny anställning” med nya villkor, till exempel en annan arbetstitel. I så fall måste alla regler om uppsägningar följas av arbetsgivaren (7 § lagen om anställningsskydd). Det ovan sagda betyder i praktiken att arbetsgivaren kan under vissa förutsättningar tvinga fram en ensidig ändring av anställningsavtalet. Uppsägningar kan dock ibland vara svåra att genomföra i praktiken.   

Avslutande ord 

Alla avtal måste hållas och ingen part har rätt att ensidigt ändra i avtal. Detta omfattar även anställningsavtal. Vill en part inte att avtalet ska ändras, så kommer avtalet inte heller att kunna ändras. Alla är dock fria att säga upp avtal under vissa förutsättningar beroende på den typ av avtal som det gäller. Angående anställningsavtal kan en arbetsgivare exempelvis framtvinga en ändring genom att säga en anställd, så länge arbetsgivaren följer reglerna.  

Vi på Lawline kan hjälpa dig vidare

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Tveka inte att höra av dig till en av våra jurister, om du behöver ytterligare hjälp. Du är varmt välkommen att kontakta oss på telefon 08-533 300 04 eller maila oss på info@lawline.se.

Vänligen

Ivan VikaloRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”