FrågaARBETSRÄTTStudieledighet 07/12/2020

Kan en arbetsgivare dra tillbaka eller avbryta beviljad tjänstledighet på grund av studier?

Hej !

Jag arbetar som fast anställd sedan många år i kommunen. Jag har blivit beviljad att vara tjänstledig för att studera under dec-jan, den ansökan beviljades i augusti. Jag ska påbörja ledigheten nästa vecka.

Nu undrar jag, då vi har en pressad situation i äldreomsorgen där jag jobbar, om min arbetsgivare kan skjuta upp eller dra tillbaka min tjänstledighet innan den är påbörjad, alternativt avbryta den eller kräva att jag jobbar extra pass när tjänstledigheten är påbörjad?

Detta är något jag inte frivilligt skulle gå med på, då det skulle påverka mina studier negativt.

Tack för svar !

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Lag om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning (studieledighetslagen) reglerar tjänstledighet i samband med studier, jag kommer därför utgå från denna lag när jag svarar på din fråga (1 § studieledighetslagen).

Din arbetsgivare kan inte ensidigt skjuta upp, dra tillbaka eller avbryta din beviljade tjänstledighet

Studieledighetslagen ger dig rätt att få ledigt från din anställning för att studera. Under förutsättning att du har beviljats tjänstledighet för heltidsstudier, har du rätt att vara ledig hela den period som beviljandet gäller. Har du beviljats tjänstledighet för deltidsstudier så kan du vara skyldig att arbeta den tid du inte studerar.

Lagen är tvingande till arbetstagaren förmån vilket innebär att din rätt till studieledighet inte går att avtala bort. Dock kan ett kollektivavtal reglera vissa frågor kring studieledigheten som går före lagens bestämmelser (2 § studieledighetslagen).

En arbetsgivare kan ha rätt att skjuta upp en begärd ledighet (4 § studieledighetslagen). Däremot ger lagen ingen möjlighet för arbetsgivaren att ensidigt skjuta upp, avbryta eller dra tillbaka en redan beviljad tjänstledighet. Enligt förarbeten till lagen finns möjlighet att du och din arbetsgivare kommer överens om att skjuta upp eller avbryta den beviljade ledigheten. Det finns dock inte någon möjlighet att kollektivavtal medför att beviljad ledighet förfaller (prop. 1974:148 s. 91).

Sammanfattning

Har du blivit beviljad tjänstledighet för heltidsstudier så har du rätt att vara ledig hela den beviljade perioden. Detta innebär att din arbetsgivare inte kan skjuta upp, dra tillbaka eller avbryta pågående studier mot din vilja och därmed inte heller kräva att du ska arbeta under ledigheten.

Jag hoppas du fick svar på din fråga annars kan du alltid höra av dig till oss på Lawline igen. Lycka till med studierna!

Vänligen,

Madeleine RunessonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?