Kan en arbetsgivare dra ned på en anställds timmar utan att fråga?

Jag är butikschef i en butik och har några anställda. Ena tjejen började förra sommaren och blev då lovad 75%. Vi skrev aldrig något avtal eller liknande och som jag har fattat de så blir hon tillsvidareanställd då om inget annat sägs. Hon har sedan hösten inte skött jobbet så bra och har fått varning men fortsatt att missköta sig. Jag förstår att om man vill säga upp henne behöver man blanda in facket, men kan jag bara ge henne mindre timmar? eftersom vi inte har något avtal på hur mycket hon ska ha.

Lawline svarar

  

Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga kommer jag främst att använda mig av avtalsrättsliga och arbetsrättsliga principer. 

Av frågan framgår att ni har ett muntligt anställningsavtal på 75% - ett anställningsavtal måste inte vara skriftligt, utan om du lovade att hon skulle få jobba 75% är det en del av ert avtal. Precis som du skriver råder det en presumtion för tillsvidareanställning om inget annat sägs (4 § lagen om anställningsskydd, LAS). Sammantaget innebär det att den anställda är tillsvidareanställd på 75%, och hon har därmed rätt att få arbeta eller åtminstone få lön, för de timmar hon är anställd för. Eftersom det inte finns något skriftligt anställningsavtal kan den anställda dock få mycket svårt att bevisa att ni faktiskt avtalade om 75%. Om hon dock faktiskt har arbetat cirka 75% sedan hon blev anställd tyder det starkt på att det var det ni avtalade om, likaså om hon har fått lönespecifikation med de arbetade timmarna. Svaret på frågan beror alltså på om ni anses ha avtalat om 75%, och i förlängningen därför vem som kan bevisa vad. 

Om det visar sig att ni har avtalat om ett anställningsavtal på 75% kan du inte ge henne mindre timmar utan att fråga henne först, då hon har en rätt (och en skyldighet) att arbeta och få lön för de avtalade timmarna enligt det muntliga avtalet. Om du vill minska hennes timmar måste du därför först komma överens med henne om det. Om hon accepterar mindre timmar blir den överenskommelsen det nya avtalet.

Värt att nämna är att en arbetsgivare är skyldig att ge en anställd ett skriftligt anställningsbevis som anger de väsentliga villkoren för anställningen (t ex anställningsform, anställningstid, lön etc) (6 c § LAS). Detta anställningsbevis ska ges till den anställda senast en månad efter det att anställningen ingicks. Om en arbetsgivare bryter mot denna lagregel kan denne bli skyldig att betala skadestånd och det har lett till skada för den anställde (38 § LAS). 

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Hälsningar,

Jasmine AtieRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”