Kan en arbetsgivare bestämma hur en anställd ska se ut?

2020-10-21 i Övrigt
FRÅGA
Hej!I mitt anställningsavtal så står det bland annat att jag binder mig till att följa vad som står i vår personalhandbok. I den är det beskrivet in i detalj om hur jag som anställd ska se ut. Allt från hår, smink, naglar, smycken, tatueringar och piercingar. Får man verkligen bestämma in i detalj hur jag som anställd får se ut? Kan min arbetsgivare ha en sådan "makt" över mig? Jag har ju signerat mitt avtal och jobbat hos min arbetsgivare ett tag nu men det har alltid stört mig hur mycket dom bestämmer över mitt utseende. Om man inte får göra såhär, vad kan jag göra då? Tacksam för svar!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Inom den svenska arbetsrättsliga området återfinns en grundläggande princip som är till förmån för arbetsgivaren, den så kallade arbetsledningsrätten. Denna princip är inte stadgad i svensk lag men har utvecklats till att bli en grundläggande princip och innebär att arbetsgivaren leder verksamheten och fördelar arbetet. Arbetsledaren har genom sin arbetsledningsrätt vida ramar att välja och bestämma olika riktlinjer för hur verksamheten ska se ut. Att reglera olika klädkoder för de anställda tillhör till denna arbetsrättsliga princip.

Arbetsledningsrätten är dock inte helt oinskränkt. Den kan påverkas och även begränsas genom arbetsrättslig praxis från Arbetsdomstolen, kollektivavtal samt lagar, bland annat Diskrimineringslagen. Ifall verksamhetens riktlinjer pekar åt det diskriminerande hållet kan arbetsledarens klädpolicys ifrågasättas. För att det ska utgöra diskriminering i lagens mening ska klädpolicyn ha ett samband med de olika diskrimineringsgrunderna stadgade i Diskrimineringslagen. Dessa är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning samt ålder (se 1 kap 4 § 1 st Diskrimineringslagen).

I normalt fall bygger dock anställningsförhållandet på att arbetstagaren är underordnad arbetsledningsrätten genom att utföra sina arbetsuppgifter och därmed uppfylla sina avtalsplikter. Om ett visst klädkod inkluderas i dessa avtalsplikter som arbetstagaren inom anställningsavtalet har bundit sig till och denna klädkod inte kan ifrågasättas på till exempel grund av att den har diskriminerande tendenser i enlighet med Diskrimineringslagen är arbetstagaren förpliktad att följa denna klädkod.

Hoppas detta svar gav klarhet kring dina funderingar! Skulle fler frågor uppstå är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Med vänliga hälsningar,

Arina Chwich Dumitrascu
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1902)
2021-06-18 Tystnadsplikt på arbetsplatsen
2021-06-12 Vad händer om arbetsgivaren inte säger upp mig innan jag fyller 68 år?
2021-06-03 Har jag rätt till lönesamtal?
2021-05-31 Vad får min arbetsgivare göra när den anser att jag gjort fel?

Alla besvarade frågor (93215)