FrågaOFFENTLIG RÄTTSekretess15/01/2019

Kan en arbetsgivare begära ut uppgifter ur belastningsregistret?

Hej!

Jag var på en intervju idag på en matbutik och dom sa att dom kommer att kolla belastningsregistret och frågade om det var ok? Och om ingen kommer att synas och jag svarade nej. Även fast jag vet att jag dömts för ringa narkotikabrott för några år sedan. Kommer det att synas? Och har dom ens rätt som matbutik att kolla detta, får dom det? Och hur gör dom?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Uppgifter i belastningsregistret är strängt sekretessbelagda enligt 35 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen. Dessa uppgifter kan endast lämnas ut enligt föreskrifter som finns i lag. Främst är det lagen om belastningsregister som reglerar detta.

Enligt lagen har vissa myndigheter i deras verksamhet rätt att få ut uppgifter om dig i belastningsregistret, t.ex. en domstol, säkerhetspolisen, åklagarmyndigheten (6 § lagen om belastningsregister).

Vidare är det noga reglerat när man får begära utdrag ur registret i ett anställningsärende. Detta kan göras i en verksamhet som avser vård, eller en verksamhet som är av betydelse för förebyggande eller beivrande av brott (10 § lagen om belastningsregister). Vidare har man en skyldighet att göra det i vissa andra verksamheter, t.ex. skola (2 kap. 31 § skollagen).

Utöver dessa fall så är det i princip bara du som kan begära ut uppgifter om dig själv (9 § lagen om belastningsregister). En vanlig mataffär har alltså ingen rätt att begära ut uppgifter om dig. Något som ofta sker i anställningsärenden är att arbetsgivaren ber dig som arbetssökande att ta med ett utdrag ur belastningsregistret, men arbetsgivaren kan alltså inte själv gå till polismyndigheten och begära ut detta.

Är uppgiften om ringa narkotikabrott kvar i registret?

Uppgifterna om brott tas bort från registret efter en tid, denna process kallas gallring. Hur lång denna tid är beror på vilken påföljd man får. Nedan anges vad tiden för gallring är vid några av de vanligaste påföljderna:

1. För fängelse gallras uppgifter tio år efter frigivningen (17 § p. 1 lagen om belastningsregister).

2. För skyddstillsyn eller villkorlig dom gallras uppgifter 10 år efter domen (17 § p. 4 a lagen om belastningsregister).

3. För böter gallras uppgifter fem år efter domen (17 § p. 9 lagen om belastningsregister).

För en fullständig lista över påföljder och tid för gallring se 16-17 § lagen om belastningsregister.

Vänligen,

Daniel KarlRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Sekretess? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000