Kan en arbetsgivare avbryta en provanställning utan att uppge skälen?

2020-11-24 i Anställningsformer
FRÅGA
HejJag har haft några kollegor inom myndighet, Polismyndigheten, som inom provanställning fått besked av chefer att de inte får fast tjänst. Alla vi reagera starkt på just att dessa två personer inte fick vara kvar. Cheferna hade sagt-vi behöver inte motivera varför du inte får vara kvar. Tydligen enligt lagstöd...då undrar jag vilket lagstöd? Och varför har man bestämt att en myndighet kan hålla hemligt/eller omotiverat ge någon "sparken"? I andra myndighetsbeslut finns alltid en motivering...nog väl,jobbat på tingsrätten och överläggningar är hemliga-men INTE motiveringen! Så varför har myndigheter möjlighet till totalt hemliga motiveringar att säga -nej,du får inte vara kvar efter provanställning?Mvh en bekymrad
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

En provanställning är en typ av tidsbegränsad anställning som regleras i 6 § LAS. Om inte annat har avtalats får en provanställning avbrytas när som helst under prövotiden (se 6 § tredje stycket LAS). Detta kan göras av både arbetsgivaren och arbetstagaren. Oavsett vem av parterna som avbryter provanställningen behöver inga skäl för detta anges, någon rättslig prövning av arbetsgivarens skäl kan inte ske. Lagstödet för din arbetsgivare att avbryta personernas provanställningar utan att motivera varför finns alltså i 6 § LAS. Detta gäller oavsett om arbetsgivaren är privat eller en myndighet.

De undantag som finns från huvudregeln att arbetsgivaren får avbryta provanställningen av vilka skäl som helst är om det sker på grund av diskriminering eller för att kränka föreningsrätten (se till exempel AD 2002:102 och prop. 1981/82:72 s. 124). Men observera alltså att arbetsgivaren aldrig behöver uppge skälen, följaktligen kan det vara mycket besvärligt att bevisa att någon av ovanstående grunder är för handen.

Hoppas att detta gav svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Ted Winström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Anställningsformer (764)
2021-04-12 Vilken tjänstgöringsgrad gäller vid inlasning?
2021-04-03 Är 14 dagar en rimlig uppsägningstid för en tidsbegränsad anställning?
2021-03-31 Hur lång är uppsägningstiden?
2021-03-31 Får man endast vara sjuk 3 gånger under provanställning?

Alla besvarade frågor (91191)