Kan en arbetsgivare ändra mitt schema så jag behöver jobba helger?

FRÅGA
Hej!Jag arbetar i en Järn & färgbutik. Mina arbetstider är idag 3 vardagar per vecka. Nu behövs det mer personal på helgerna. Kan min arbetsgivare flytta om i mitt schema så att jag måste jobba helger? Kan arbetsgivaren tvinga mig att byta schema till helg?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Arbetsgivarens arbetsledningsrätt:

En arbetsgivare har en grundläggande rätt att leda och fördela arbetet. Detta inkluderar exempelvis hur arbetet ska utföras, hur många anställda som ska utföra arbetet och de anställdas arbetstider. En arbetsgivare har därmed rätt att besluta att en anställd ska arbeta under helgen. Såklart måste arbetsgivaren följa arbetstidslagstiftningen (ATL) som ligger till grund för hur man förlägger arbetstiden, som till exempel rätt till veckovila, dygnsvila och liknande, se ATL 13-14 §§. Arbetsgivaren måste även följa eventuella kollektivavtal om arbetsplatsen tillämpar dessa.

Regler vid ändring av schema och OB-ersättning under helger:

En arbetsgivare ska enligt ATL 12 § ge besked om ändringar i den ordinarie arbetstiden minst två veckor innan. Beroende på om din arbetsgivare tillämpar kollektivavtal eller inte, så kan även ersättning för obekväm arbetstid (OB-ersättning) tillkomma under helgarbete. Obekväm arbetstid räknas som din ordinarie arbetstid, och är därmed inte att ses som övertid. Om arbetsplatsen inte tillämpas kollektivavtal måste du själv avtala om OB-ersättning för att få möjlighet till det.

Sammanfattning:

Ja, din arbetsgivare har rätt att ändra ditt schema, och schemalägga dig att arbeta under helger istället för vardagar. Detta då arbetsgivarens arbetsledningsrätt säger att arbetsgivare har rätt att leda och fördela arbetet. Du kan däremot ha rätt till OB-ersättning om du tvingas arbeta obekväma arbetstider, men detta beror på huruvida arbetsplatsen tillämpas kollektivavtal eller inte.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Ebba Thor
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom OB-ersättning och övertid (74)
2021-05-17 Hur fungerar OB-ersättning?
2021-04-23 Hur lång är preskriptionstiden för tala om övertidsersättning?
2021-04-07 Kan min arbetsgivare tvinga mig arbeta mer än mitt anställningsavtal säger?
2021-03-28 Övertid eller vanlig arbetstid enligt kollektivavtal?

Alla besvarade frågor (93196)