Kan en anställning uppkomma utan att man skriver ett anställningsavtal?

Hej! Jag jobbar som butikschef och i somras hade jag ett sent avhopp inför semestrarna och slängde ut en annons om sommarvik på arbetsförmedlingen. En gammal kollega och vän vid ringde mig och erbjuder sig tjänsten. Jag reagerade lite på att hon som tidigare butikschef kunde ta ett sommarjobb men det ville hon så gärna då hon var på en arbetsplats hon vantrivdes på så vi kunde ju hjälpa varandra. Då detta var när sommarschemat var satt så skickade jag bilder på schemat som avhopparen skulle ha jobbat för att hon skulle kunna veta och se om hon överhuvudtaget kunde ta över de tiderna. Hela tiden var jag väldigt tydlig med att innan jag kan gå vidare och anställa henne måste jag göra ett utdrag från både polis och kronofogden. Men jag informerade henne om att jag pratat med min regionschef och fått godkänt av henne om allt annat blir grönt. Det visade sig att hennes register inte var bra och jag kunde inte gå vidare med processen. Från det att jag skickade bild på schemat som dessutom stod i den andre sommarjobbarens namn tills att jag informerade hon om att jag inte kunde gå vidare med henne gick det 2 dagar. Hon skriver då att hon kommer gå vidare med detta och kräva betalt för alla dagar som stod på schemat jag visade henne och att jag inte ska ta det personligt för hon har själv gjort samma misstag som chef och den personen fick ut pengar. Kan detta stämma? Inget kontrakt skrivet ens ju.. jag kommer ju aldrig våga visa upp ett föreslagit schema igen. Känner mig så lurad!

Lawline svarar

  

Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline. 

Jag tolkar din fråga som att du vill veta om ett anställningsavtal har ingåtts mellan din tidigare kollega och butiken som du är butikschef för och om skadestånd kan aktualiseras om ett avtal skulle ingåtts. 

Den första frågan jag kommer att besvara är om ett anställningsavtal faktiskt har ingåtts utifrån den situation som du har beskrivit. För att kunna besvara frågan kommer jag först gå igenom om du har fullmakt att sluta avtal åt din arbetsgivare, sen kommer jag att utreda ifall ett anställningsavtal har ingåtts. Om något anställningsavtal inte har ingåtts kan inte skadeståndsansvar aktualiseras. 

I din situation så aktualiseras avtalsrättsliga regler och principer, den lag som jag kommer utgå ifrån är avtalslagen som förkortas AvtL. 

Som butikschef kan du förmodligen anställa personer till butiken: 

För att avgöra om ett avtal har ingåtts måste man se ifall du är behörig att sluta avtal åt din arbetsgivares vägnar. Utgångspunkten för att avgöra ifall ett anställningsavtal har ingåtts är att se om du har en fullmakt att sluta anställningsavtal för butikens vägnar. Här får man skilja mellan behörighet och befogenhet att sluta avtal. Behörighet innebär att man ser till om personen är behörig att sluta avtal för huvudmannens räkning, huvudmannen är den som blir bunden av avtalet. Befogenhet innebär vad fullmäktige får avtala om. 

Ställningsfullmakt är en fullmaktstyp som regleras i 10 § 2st AvtL och innebär att man genom anställning har befogenhet att ingå avtal för sin arbetsgivares vägnar mellan arbetsgivaren och en tredje man. Ställningsfullmakten är dock begränsad till det som avser  

Ser man till din roll som butikschef och hur långt ställningsfullmakten sträcker sig så brukar det vara normalt att en butikschef kan sluta avtal om anställning åt sin arbetsgivares vägnar. I detta fall har du förmodligen behörighet och befogenhet att anställer personer till butiken som du är chef över. 

Anställningsavtal kan ingås på olika sätt: 

Det finns flera sätt att ingå anställningsavtal, det första sättet att ingå anställningsavtal är genom att man har samstämmiga viljeförklaringar enligt anbud acceptmodellen som beskrivs i 1 § AvtL. Enligt anbud och acceptmodellen så finns det inget krav på att anställningsavtalet ska vara skriftligt, anbud kan nämligen även göras muntligen men då krävs det att motparten accepterar anbudet omedelbart enligt 3 § 2st AvtL.

Ett andra sätt som anställningsavtal kan ingås på är genom konkludent handlande. Konkludent handlande innebär att man handlar som om ett avtal hade förelegat mellan parterna. 

Ett tredje sätt som avtal kan ingås på är genom vårdslöshet från ena partens sida, det kan exempelvis vara ifall arbetsgivaren varit vårdslös vid anställningsförfarandet till exempel att arbetsgivaren har betett sig på ett sätt som fått arbetssökande att tro att han eller hon fått anställningen. Det krävs också passivitet från arbetsgivaren dvs att man inte förklarar för arbetssökande att denne fått tjänsten. 

Ett avtal har förmodligen inte ingåtts i den situationen som du beskriver:

I den situation som du beskriver så kan inte avtal ha ingåtts genom anbud-acceptmodellen då det inte funnits samstämmiga viljeförklaringar om att anställning ska ingås. Då du inte lämnat något konkret anbud till din tidigare kollega om att anställning och hon inte har accepterat så lär inte någon anställning ha uppkommit på detta sätt. Konkludent handlande aktualiseras inte heller då ingen av er betett sig som att det faktiskt funnits ett anställningsavtal. 

Anställningen har förmodligen inte tillkommit genom vårdslöshet. Även om du har skickat meddelande om schemat till din tidigare kollega och hon kanske kunnat uppfatta att hon skulle få tjänsten så har du informerat din tidigare kollega om att hon behöver ge registerutdrag från kronofogden och polisen. Under förutsättning att registerutdragen var ”gröna” det vill säga bra skulle hon få tjänsten. Genom att du informerat om förutsättningarna så har du inte varit passiv och förmodligen har inte anställning tillkommit genom vårdslöshet. 

Skadestånd kan bara aktualiseras vid avtalsbrott:

En av de viktigaste avtalsrättsliga principerna är pacta sunt servanda som innebär att avtal ska hållas. Om avtal inte hålls kan skadeståndsansvar på grund av avtalsbrott aktualiseras. Huvudregeln är att den som drabbas av avtalsbrott ska försättas i samma ekonomiska läge som om avtalet hade uppfyllts avtalsenligt. 

Eftersom inget anställningsavtal har ingåtts så kan inte skadeståndsansvar aktualiseras då inget avtalsbrott har skett. 

För att sammanfatta dina frågor:

Utifrån de omständigheter som du beskriver har inget avtal ingåtts varken genom anbud acceptmodellen, konkludent handlande eller genom vårdslöshet. Eftersom inget avtal har ingåtts kan inte din tidigare kollega kräva att hon ska få ut skadestånd på grund av avtalsbrott. 

Om du skulle ha någon mer fråga är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline. 

Sebastian PetterssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Anställningsavtal? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”