Kan en anställd delägare till 50% ensamt ändra sin anställnings omfattning?

2018-01-02 i Anställningsformer
FRÅGA
Hej.Vi är 2 delägare i ett AB, äger 50% var. Jag vill nu avsluta samröret med kompanjonen.Delägare 1: Anställd i bolaget på 100%, VD samt 50% aktieägare.Delägare 2: Anställd i bolaget på 50%, styrelseledamot samt 50% aktieägare.Delägare 2 vill driva vidare bolaget då det finns bokade jobb under hela nästa verksamhetsår, jobb som delägare 1 har sålt in och fått pga nedlagd arbetstid. Delägare 1 har blivit erbjuden att ta dessa jobb, men har ej möjlighet att göra detta och kommer missa en vinst på ca 200tkr som går till delägare 2.Inför årsredovisningen finns en vinst i företaget på ca 100tkr efter löneutbetalning för december att dela på i vinst.Under uppstarten skrevs anställningsavtal för båda delägarna som båda signerade åt den andre. Delägare 1 skrev under sitt avtal (har alltså bådas signatur) men delägare 2 skrev ej under sitt avtal (endast signatur från delägare 1) och detta avtal är nu enligt delägare 2 borta.Delägare 2 har även en fast tillsvidareanställning på 45% hos det bolag i vilkas lokaler vårt aktiebolag utgår från, därav beslutet att delägare 2 endast ska arbeta 50% i aktiebolaget då 45% arbete läggs ner på andra åtaganden för den andra anställningen och 50% läggs ner i arbetstid för aktiebolaget.Delägare 2 kräver inför vinstutdelningen att få tillräkna sig arbetstid upp till 100% och få detta utbetalt i efterskott på räkenskapsåret 2017 (ta detta från vinsten). Delägare 1 vill ej gå med på detta.Vad har jag som delägare 1 för rättigheter?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du undrar om Delägare 2 kan ha rätt till lön motsvarande arbetstid som uppgår till 100 % trots att anställningsavtalet endast avser en anställning om 50 %. Jag förstår det också som att anställningsavtalet idag är försvunnet.

Anställningens omfattning

Huvudregeln är att alla anställningar innehas med 100 % eller 40 timmar per helgfri vecka enligt 4 § LAS. Detta innebär att om ett avtal skrivs mellan arbetstagare och arbetsgivare som inte omnämner omfattningen av anställningen så utgår man från att anställningen avser 100 %.

Från huvudregeln finns det dock undantag där det vanligaste är att man reglerar i avtalet att anställningens omfattning ska vara en annan än 100 %.

Det kan också vara så att även om anställningens omfattning inte omnämns i anställningsavtalet så kan den vara något annat än 100 %. För att då bestämma vilken sysselsättningsgrad som anställningen avser så gör man en helhetsbedömning där man kan ta ledning i antalet faktiskt arbetade timmar under tidsperioden. En annan indikator kan vara den lön som den anställde har erhållit.

Kan Delägaren 2 ändra sin omfattning utan ditt samtycke?

Den som leder den dagliga verksamheten i ett aktiebolag är vanligtvis den verkställande direktören eller VDn. Det kan också vara så att ni i er bolagsordning reglerat vilka som är firmatecknare. Om Delägare 2 är firmatecknare kan hon eventuellt öka sin egen anställnings omfattning.

Vad händer om Delägare får lön för heltid utan att ha arbetat heltid?

Om en arbetstagare som är aktieägare får lön på det sätt som beskrivs i rubriken kan detta utgöra förtäckt aktieutdelning och då måste aktiebolagslagens regler tillämpas där bl.a. likabehandling av aktieägare måste beaktas.

Specifikt i er situation

Eftersom du i ditt fall inte har tillgång till det skriftliga avtalet så är det svårt att säga något om dess innehåll. Det som talar till din fördel i detta fall är att Delägare 2 har erhållit flera månadslöner som motsvarar en halvtidsanställning och det är därför Delägare 2 som måste visa att anställningens omfattning har ändrats under december.

Då ni bara är två personer som är delägare och även aktiva i bolaget kan Delägare 2 styrka detta genom exempelvis en överenskommelse per mail eller sms alternativt muntligen.

Handlingsplan

I den situation som ni nu befinner er i kan det vara en god idé att låta en jurist titta på er korrespondens för att avgöra om ni ingått något avtal som förändrar anställningens omfattning. Vanligtvis kan detta göras relativt enkelt och utan att kostnaden blir allt för stor men detta kan givetvis variera.

Om du önskar så kan jag be att en av våra jurister kontaktar dig för att gå igenom korrespondensen eller ge dig/er rådgivning vidare i detta ärende.

Jag hoppas att du fått din fråga besvarad och om du har några kompletterande frågor eller om det är något som är otydligt så når du mig på robert.lindstrom@lawline.se

Vänligen,

Robert Lindström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Anställningsformer (815)
2022-01-26 Vad gäller om arbetstagaren sänker ens lön för man är gravid?
2022-01-16 Kan en arbetstagare kräva att få heltidsanställning?
2022-01-15 Kan jag bli inlasad som behovsanställd på timme?
2022-01-11 När övergår en allmän visstidsanställning till en tillsvidareanställning?

Alla besvarade frågor (98657)