Kan en anställa någon för allmän visstid i 3 månader och sedan provanställa denne ?

Hej!

Kan vi som arbetsgivare först anställa en person till en allmän visstidstjänst på 3 månader för att senare ge samma anställd en provanställning på 6 månader i direkt anslutning till visstidstjänsten?

Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler angående olika anställningsformer och anställdas skydd kan regleras genom avtal, men kan givetvis också regleras i lag. I den mån avtalet saknar någon reglering kan lagen hjälpa till som utfyllande av avtalet. Det är dock viktigt att komma ihåg att avtalsbestämmelserna inte får upphäva eller inskränka en arbetstagares rättigheter enligt lagen om anställningsskydd [2 § andra stycket LAS].

I Lag [1982:80] om anställningsskydd [LAS] anges det som huvudregel att en provanställning inte får vara längre än 6 månader. Efter 6 månaders tid övergår provanställningen automatiskt till en tillsvidareanställning om inte du som arbetsgivaren avbryter provanställningen dessförinnan [6 § LAS].

Huvudregeln på 6 månader är dock bara en utgångspunkt för hur lång prövotiden får vara och du kan genom avtal bestämma om en kortare prövotid, precis som du velat göra här.

Svaret på din fråga om du får lov att provanställa någon direkt efter en allmän visstidstjänst beror helt på om det rör sig om en nyanställning i en ny tjänst eller om det rör sig om en fortsättning av en anställning i samma tjänst. Nedan kommer jag presentera två alternativ för dig:

Alternativ 1: Om din fråga berör din möjlighet att anställa en person till en allmän visstidstjänst på 3 månader för att därefter inom SAMMA tjänst få en prövotid på 6 månader, är detta inte giltigt. Det ses som ett kringgående av lagens bestämmelser om att en provanställning direkt ska gå över till en tillsvidareanställning efter 6 månader [4 § LAS].

Alternativ 2: Annat blir utgången om det är så att du anställer en person för allmän visstidstjänst på 3 månader för att därefter inom ett ANNAT tjänstområde få en prövotid på 6 månader. Detta är giltigt så länge provanställningen rör något helt nytt arbete hos dig som kräver att den anställda behöver prövas på nytt för att se att hen har kvalifikationerna för tjänsten. Det är viktigt att du som arbetsgivare har ett prövobehov, vilket innebär att tjänsten ska vara så pass annorlunda att du har ett behov av att pröva om den anställde kommer klara av de nya arbetsuppgifterna.

Kan du som arbetsgivare provanställa någon som redan arbetat allmän visstid hos dig i 3 månaders tid?

Sammanfattningsvis skulle jag därmed säga att utefter den information du försett mig med och utefter den information jag presenterat för dig så kan du ordna en provanställning under 6 månader trots att personen redan varit anställd hos dig i 3 månader, under förutsättningen att det rör sig om en helt ny tjänst som kräver andra kvalifikationer.

Hoppas du fick svar på din fråga. Tveka inte att höra av dig om du undrar något mer!

Med vänlig hälsning,

Matilda HetlesaetherRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Anställningsformer? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo