FrågaFASTIGHETSRÄTTArrende09/11/2018

Kan en andrahandsuthyrning förverka ett arrende?

Förverkande av arrenderätten

Jag äger ca 50 ha jordbruksmark som är utarrenderat till B sedan 20 år, Arrendeavtalet löper på fyra år med en arrendeavgift på 1 500kr/ha per år.

Det har uppdagats att arrendatorn B har upplåtit marken till C utan mitt medgivande (sannolikt) enligt följande överenskommelse/avtal:

- C betalar B 2 500kr/ha per år för att få bruka/nyttja marken

- Intäkter från nyttjandet tillfaller C

- B bestämmer vad som ska odlas (sannolikt en konstruktion för att försöka undslippa att arrenderätten förverkas)

Jag har känt till att B har anlitat C för att bruka marken under ett antal år, men inte att den varit upplåten enligt nuvarande avtal mellan B och C. Det är nu även uppenbart att B inte har vare sig maskiner/resurser eller avsikt att själv bruka marken.

Jag önskar nu säga upp arrendeavtalet samt sälja marken och undrar om B enligt jordabalken 8 kap. 23-25 §§ har förverkat arrenderätten genom att upplåta marken till C.

Lawline svarar

Hej, kul att du vänder dig till oss på Lawline!


Är avtalet förverkat?
B får inte överlåta arrendet utan ditt samtycke, se Jordabalken 9 kap. 31 § 1 stycket. Dessutom skulle B ha erbjudit dig att få tillbaka arrendet innan överlåtelsen till C skedde.


Din möjlighet att säga upp avtalet på grund av förverkad arrenderätt
Du som jordägare måste säga upp avtalet senast inom 6 månader från det att du fick veta att B hyrt ut i andra hand. Då du har känt till situationen under ett antal år så kan du därför inte säga upp avtalet med stöd av att det är förverkat.

Du kan säga upp avtalet på vanligt sätt, men då gäller det tills resterande tid av de 4 åren löpt ut.


Råd
Om du vill att avtalet ska upphöra så snart som möjlig så ska du säga upp det direkt. Det bästa är om du gör det i skriftlig form så att det är lätt för dig att bevisa att en uppsägning skett om det skulle bli något bråk med B.

Om du har fler funderingar kring arrendet så har Arrendenämnden mycket bra information på sin hemsida, den hittar du här.Hoppas svaret var till hjälp!

Vänliga hälsningar

Malin WaldénRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Arrende? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000