Kan en allmän visstidsanställning på ett år och ett vikariat på ett år övergå till en tillsvidareanställning?

Om jag har en allmän visstidsanställning i ca 1 år och sen ett vikariat för en föräldraledig i ca 1 år, går min anställning över till en fastanställning om de båda tillsammans är mer än 2 år?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar över om en allmän visstidsanställning följt av ett vikariat kan gå över till en fast anställning förutsatt att de båda tillsammans överstiger två år. För att svara på frågan kommer jag använda mig lagen om anställningsskydd (förkortas LAS).

Allmän visstidsanställning

En allmän visstidsanställning övergår till en tillsvidareanställning då du varit anställd med en allmän visstidsanställning hos samma arbetsgivare i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod eller en period där flera olika tidsbegränsade anställningar följt på varandra (5 a § första stycket LAS).

Vikariat

Ett vikariat är också det en tidsbegränsad anställning som kan övergå till en tillsvidareanställning. Här krävs att man haft ett vikariat i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod (5 a § tredje stycket LAS).

För ditt fall är det värt att notera just skrivelsen om en period där flera olika tidsbegränsade anställningar följt på varandra. Av frågan förstår jag det som att du först har haft en allmän visstidsanställning på ett år och sedan ett vikariat på ett år. Förutsatt att dessa två tidsbegränsade anställningar följer på varandra, dvs. inte har ett glapp på mer än 6 månader, så klarar du gränsen för efterföljande tidsbegränsade anställningar över två år de senaste fem åren (5 a § första stycket andra punkten LAS).

Svaret på din fråga är alltså att om de två tidsbegränsade anställningarna sammanlagt överstiger två år och följer på varandra så ska din anställning övergå till en tillsvidareanställning (också kallad fast anställning).

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Karin PihlRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Anställningsformer? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo