Kan en allmän visstidsanställning övergå till en tillsvidareanställning?

2019-04-28 i Anställningsformer
FRÅGA
Hej!Jag har varit anställd på visstid i 6mån,min sista dag var 20 marsArbetsgivaren och jag har glömt bort att mitt kontrakt har gått utJag har nu jobbat 7 dagar utan kontrakt,arbetsgivaren vill nu ge mig en ny visstidJag har stämplat in och ut under dessa 7 dagarna och jag har hört att anställningsavtal gällertillsvidare om inte annat anges.Jag frågade min arbetsgivare vad jag var anställd som under dessa sju dagar som jag inte hade kontrakt då säger han visstid fast den gick gick ut för 7 dagar sedanHar jag nu rätt till en tillsvidareanställning när jag jobbat kontraktslös?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar frågan som att du har ingått avtal om allmän visstidsanställning. Din fråga aktualiserar reglerna i lagen om anställningsskydd (LAS).

Avtal om tidsbegränsad anställning får träffas för allmän visstidsanställning (5 § LAS). En tidsbegränsad anställning upphör utan att uppsägning krävs, vid anställningstidens utgång, om inte något annat har avtalats (4 § andra stycket LAS).

I vissa fall övergår en allmän visstidsanställning till en tillsvidareanställning. För att detta ska kunna ske krävs dock bland annat att arbetstagaren varit anställd hos arbetsgivaren i allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år (5a § första stycket LAS).

I ditt fall

Din allmänna visstidsanställning upphörde den 20 mars, om inte något annat hade avtalats. (Jag utgår i mitt svar från att ingenting annat avtalats då inget sådant framgick av din fråga). I ditt fall kan inte den allmänna visstidsanställningen övergå till en tillsvidareanställning eftersom du inte arbetat hos arbetsgivaren i sammanlagt mer än två år.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Michaela Iosifidou
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll