Kan en 15-åring bli skyldig att betala skadestånd?

Hej! Kan en 15 årig bli skyldig att betala skadestånd till grannen om denne när han spelade fotboll råkat sparka sönder grannes fönster med fotbollen och när det sparkade grannens källarfönster han. Fönstret gick sönder och han hade sina sköldpaddor nere i källaren två veckor efter händelsen dör de på grund av stress. Kan han kräva skadestånd? Vad får grannen isåfall ersättning för?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta huruvida en 15 åring kan bli skadeståndsskyldig för en krossad ruta och efterföljande skada på husdjur och vad denna ersättning kan uppgå till. Reglerna som är relevanta i ditt fall finns i Skadeståndslagen (SkL).

Barns skadeståndsansvar

Till att börja med är utgångspunkten i skadeståndsrätten att den som uppsåtligen eller genom vårdslöshet vållar personskada eller sakskada ska ersätta skadan, enligt 2 kap 1 § SkL. Den som vållar skada innan han/hon har fyllt 18 år ska ersätta skadan i den mån det är skäligt med hänsyn till barnets ålder, utveckling och ekonomiska förhållanden, enligt 2 kap 4 § SkL. Om barnet har någon ansvarsförsäkring kan denna täcka skadorna, i detta fall gör försäkringsbolaget denna bedömning.

Adekvat kausalitet

En grund för skadeståndsansvar är att det ska föreligga adekvat kausalitet, dvs ett tillräckligt starkt orsakssamband mellan skadan och den skadevållande handlingen. Man brukar här tala om att det ska ligga i "farans riktning" att en sådan skada kan uppstå av ett sådant handlande.

Ersättningens omfattning

Skadan på fönstret är en sakskada, även djur räknas som saker så skador på djur blir därmed också sakskador. Om fönstret är totalt förstört ersätts det värde fönstret hade precis innan skadehändelsen, oftast är det återskaffningsvärdet med avdrag för ålder och bruk, enligt 5 kap 7 § SkL. Går fönstret att reparera blir skadeståndet reparationskostnader och eventuell värdeminskning efter reparationen ersätts, enligt 5 kap 7 § SkL.

Vad innebär detta i din situation?

För skadan på sköldpaddorna kommer 15 åringen förmodligen inte behöva betala skadestånd eftersom det inte föreligger adekvat kausalitet mellan att 15 åringen sköt en fotboll på ett fönster och att sköldpaddorna innanför blev stressade av detta, det ligger inte "i farans riktning". När man skjuter en fotboll mot ett fönster kan man förutse att fönstret kan gå sönder men man kan inte förutse att sköldpaddorna inne i huset ska bli stressade av detta och avlida.

Beträffande skadan på fönstret föreligger adekvat kausalitet och 15 åringen kan därmed bli skadeståndsskyldig för detta. Skadeståndet kommer uppgå till priset för ett nytt fönster – eventuellt slitage på det tidigare fönstret. Skadeståndet kan även minska på grund av din ålder, utveckling, ekonomiska förhållande etc. Har 15 åringen en ansvarsförsäkring kan ditt försäkringsbolag betala skadeståndet.

Vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000