Kan elever i skolan ha rätt till nödvärnsrätt?

FRÅGA
Hej.Om en elev blir mobbad och misshandlad i skolan men försvarar sig. Är det nödvärn då?Och gäller lagen om nödvärn barn i grundskola?Och hur ser skolan på det?Mvh
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta om elever i grundskolan har nödvärnsrätt. Eftersom att nödvärn är en s.k. ansvarsfrihetsgrund, dvs. att man inte ska dömas för brott om man haft rätt till nödvärn, har jag i mitt svar utgått från att samtliga parter är straffmyndiga.

Vad är nödvärn och vem har nödvärnsrätt?

Som du säkert känner till innebär nödvärn att man i vissa situationer har rätt att använda sig av metoder, t.ex. våld, som i vanliga fall räknas som brott. Nödvärnsrätten finns reglerad i lag och följer av 24 kap 1 § brottsbalken, BrB (här). Däri framgår att en gärning som någon begår i nödvärn utgör brott endast om den med hänsyn till angreppet beskaffenhet, det angripnas betydelse och omständigheterna i övrigt är uppenbart oförsvarligt. Det kan vara svårt att avgöra om en person befunnit sig i en sådan situation då denne haft rätt till nödvärn, och om denne också försvarat sig själv (eller annan) på ett försvarligt sätt.

Det framgår inte någon mer information om händelseförloppet än att det varit fråga om mobbning och misshandel. På grund av att jag inte har tillräckligt med information i just det här specifika fallet kan jag inte uttala mig om huruvida den angripne eleven haft nödvärnsrätt eller om denne agerat inom ramen för nödvärnsrätten. Däremot spelar det ingen roll för denna bedömning att angreppet skett på en grundskola eller att de inblandade parterna är skolelever. Rätten till nödvärn är inte begränsad till situationer utanför skolan, vilket innebär att även skolelever kan ha nödvärnsrätt.

Vänligen,

Sofia Edvardsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Nödvärn och annan ansvarsfrihet (180)
2021-03-02 Vad tillåter lagen som självförsvar?
2021-02-03 Hot inom idrott – social adekvans
2021-01-31 När får jag använda nödvärn?
2021-01-31 Var går gränsen för nödvärnsrätten?

Alla besvarade frågor (89877)