Kan elever i skolan ha rätt till nödvärnsrätt?

Hej.

Om en elev blir mobbad och misshandlad i skolan men försvarar sig. Är det nödvärn då?

Och gäller lagen om nödvärn barn i grundskola?

Och hur ser skolan på det?

Mvh

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta om elever i grundskolan har nödvärnsrätt. Eftersom att nödvärn är en s.k. ansvarsfrihetsgrund, dvs. att man inte ska dömas för brott om man haft rätt till nödvärn, har jag i mitt svar utgått från att samtliga parter är straffmyndiga.

Vad är nödvärn och vem har nödvärnsrätt?

Som du säkert känner till innebär nödvärn att man i vissa situationer har rätt att använda sig av metoder, t.ex. våld, som i vanliga fall räknas som brott. Nödvärnsrätten finns reglerad i lag och följer av 24 kap 1 § brottsbalken, BrB (här). Däri framgår att en gärning som någon begår i nödvärn utgör brott endast om den med hänsyn till angreppet beskaffenhet, det angripnas betydelse och omständigheterna i övrigt är uppenbart oförsvarligt. Det kan vara svårt att avgöra om en person befunnit sig i en sådan situation då denne haft rätt till nödvärn, och om denne också försvarat sig själv (eller annan) på ett försvarligt sätt.

Det framgår inte någon mer information om händelseförloppet än att det varit fråga om mobbning och misshandel. På grund av att jag inte har tillräckligt med information i just det här specifika fallet kan jag inte uttala mig om huruvida den angripne eleven haft nödvärnsrätt eller om denne agerat inom ramen för nödvärnsrätten. Däremot spelar det ingen roll för denna bedömning att angreppet skett på en grundskola eller att de inblandade parterna är skolelever. Rätten till nödvärn är inte begränsad till situationer utanför skolan, vilket innebär att även skolelever kan ha nödvärnsrätt.

Vänligen,

Sofia EdvardssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Nödvärn och annan ansvarsfrihet? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”