Kan ekonomiskt bistånd nekas för föräldrar för att ett barn har disponibla medel på sitt bankkonto?

2020-12-18 i Myndigheter
FRÅGA
Hej Jag är en 16 årig pojke. Mina föräldrar får pengar av socialtjänsten alltså ekonomi bistånd och deras handläggare frågade efter min kontoutdrag och då såg hon att jag har 56000 kr i mitt konto. De hära pengarna har jag fått av mina föräldrar i 4 år och några av de som jag har jobbat för. Alltså varje månad får jag 1000 kr av min barnbidrag nedsatt i min konto. Mina föräldrar har ingen och göra med pengarna de kan se summan men de kan inte göra någon utan och fråga mig. Efter handläggaren såg att jag hade så mycket pengar på kontot så sade hon till mina föräldrar att ni har inte rättighet till att söka ekonomisk bistånd, första måste ni använda de pengarna som är I er barns konto sedan kan ni börja söka igen och det betyder att jag har inte ens 1 krona. Mina föräldrar är missnöjd med det och samma sak jag eftersom de är mina pengar vilket betyder att det är bara jag som ska använda de. Hjälp mig snälla
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du skriver att du är 16 år gammal. Enligt 9 kap. 1 § Föräldrabalken (FB) får den som är under 18 år inte råda över sin egendom eller åta sig förbindelser i vidare mån än vad som följer av vad som ska gälla på grund av lag eller villkor vid förvärv genom gåva, testamente eller förmånstagarförordnande vid försäkring eller pensionssparande.

Som utgångspunkt kan du inte använda pengarna utan dina föräldrars samtycke. Är du 16 år gammal krävs dock inte samtycke om du tjänat ihop pengarna själv. Den del som du fått av föräldrarna genom gåva får du använda utan samtycke enligt de villkor som eventuellt fanns vid gåvotillfället. Du får även använda pengarna hur du vill utan samtycke till den del du själv jobbat ihop dem, som du skriver.

Vad gäller ekonomiskt bistånd regleras möjligheten i 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen, där det stadgas att den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt.

Dina föräldrar har tidigare fått försörjningsstöd, men nu fått det tillbakadraget. Handläggaren har gjort bedömningen att utifrån de tillgångar som finns på ditt bankkonto, har dina föräldrar möjlighet att få sina behov tillgodosedda på annat sätt. I den bedömningen är det nämligen tillåtet att kräva att den enskilde uttömmer alla möjligheter till att få sina behov tillgodosedda. Det gäller även privat väg, exempelvis genom familjemedlemmars bankkonton. Bedömningen som handläggaren har gjort är fullt tillåten.

Vill du överklaga beslutet finns den möjligheten enligt SoL. Dina föräldrar måste överklaga inom tre veckor från det att beslutet lämnades, och vad beslutet handlade om, se 16 kap. 3 § SoL. Beslutet överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Med vänliga hälsningar!

Martin Carleheden
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Myndigheter (418)
2021-04-21 Orosanmälan på osanna uppgifter
2021-04-16 Byte av efternamn till ett äldre släktnamn
2021-04-16 Vad kan jag göra om en myndighet inte svarar?
2021-04-13 Kan en förvaltningsmyndighet ändra förvaltningsrättens beslut?

Alla besvarade frågor (91388)