Kan egendom bara bli enskild genom äktenskapsförord? Kan någon annan än dina föräldrar säga att egendom ska vara enskild?

Hej! Kan man i ett arvskifte skriva in att det ska vara enskild egendom eller det måste kompletteras med ett äktenskapsförord? Finns inget testamente från föräldrarna som nu är avlidna.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


För att besvara din fråga kommer jag använda mig av äktenskapsbalken (ÄktB).


Tolkning av fråga


Äktenskapsförord reglerar förhållandet mellan två makar och vilken egendom som ska ingå i en bodelning, där giftorättsgods ingår men inte enskild egendom (7:1 och 10:1 ÄktB). När bodelningen är gjord mellan makarna sker arvskiftet mellan vardera make. Det vill säga make A har ett arv efter bodelningen som fördelas ut och make B har ett arv som fördelas ut efter bodelningen.


Jag skulle behöva mer information i ditt särskilda fall för att förstå dina tankar kring hur den enskilda egendom förhåller sig till arvskiftet i ditt fall och hur det påverkar dig. Däremot uppstår två frågor som jag kan tolka in i din fråga.


Jag tolkar din fråga som att du vill veta:

  1. Kan egendom bara bli enskild genom äktenskapsförord?
  2. Kan någon annan än dina föräldrar säga att egendom ska vara enskild?

Kan egendom bara bli enskild genom äktenskapsförord?


Vad enskild egendom är regleras i 7:2 ÄktB. Enskild egendom är:


  1. sådan egendom är sådan som till följd av äktenskapsförord är enskild
  2. egendom som make har fått i gåva av någon annan än den andra make med det villkoret att egendomen ska vara mottagarens enskild
  3. egendom som en make har erhållit genom testamente med det villkoret att den ska vara mottagarens enskilda
  4. egendom som en make har ärvt och som enligt testamente av arvlåtaren ska vara mottagarens enskilda
  5. egendom som en make erhållit genom förmånstagarförordnande vid livförsäkring, olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring, pensionssparande enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande eller sparande i en sådan PEPP-produkt som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1238 av den 20 juni 2019 om en paneuropeisk privat pensionsprodukt (PEPP-produkt) som tecknats av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen ska vara mottagarens enskilda
  6. vad som har trätt i stället för egendom som avses i 1-5, om inte annat har föreskrivits genom den rättshandling på grund av vilken egendomen är enskild.

Därmed finns det fler möjligheter till att enskild egendom ska vara enskild än att det blir det genom ett äktenskapsförord.


Kan någon annan än dina föräldrar säga att egendom ska vara enskild?


Du kan inte bestämma vilken egendom, som dina föräldrar ägde, som ska vara enskild. Det är endast dina föräldrar som är makar eller blivande makar som kan genom äktenskapsförord bestämma vilken egendom som ska vara enskild inom deras äktenskap (7:3 ÄktB). Annars gäller förutsättningarna eller möjligheterna för att egendom blir enskild som jag förklarat ovan enligt 7:2 ÄktB. Exempelvis att ena maken har fått pengar av en släkting genom testamente med villkor att det ska vara enskild egendom (se 7:2 1st 3p ÄktB).

Vad kan du göra nu?

Skulle du ha mer konkreta funderingar i ditt fall kan du ställa fler frågor till oss på Lawline eller boka tid med en av våra jurister (se länk) så kan vi hjälpa dig ytterligare.


Hoppas du har fått svar på din fråga och stort lycka till!

Carl MalmströmRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Äktenskap och äktenskapsförord? Vi hjälper dig till fast pris!

Äktenskapsförord1995 kr

Upprättande av äktenskapsförord som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning