Kan efterlevande make/sambo ådra sig skulder från det dödsbo som gått i konkurs?

2021-04-10 i Konkurs
FRÅGA
Hej min mor har stora skulder efter några år med sjuk man och dubbla boendekostnader, mannen bodde på omsorgsboende de sista åren och han dog 2019. Dödsboet gick i konkurs då det inte fanns några tillgångar utan bara skulder. Idag står min mor kvar med skulderna att betala efter hans död trots dödsbo konkursen. Avskrivs inte skulderna i en konkurs?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Varje make råder över sin egendom och svarar för sina skulder (1 kap. 3 § ÄktB). Makar ansvarar därför inte för varandras skulder. Detsamma gäller sambor (jfr 1 § SkbrL). Skulder kan inte gå i arv. Din mor kan därför inte bli skyldig att betala skulder som hennes tidigare man hade.

Däremot kan fordringsägare som huvudregel fortfarande kräva betalt av din mor, om hon också var betalningsskyldig för vissa fordringar. Solidariskt ansvar gäller för en skuld som har flera betalningsskyldiga om det inte har avlats om förbehåll om delat ansvar (jfr 2 § första stycket SkbrL). Fordringsägaren får alltså vända sig till vem han vill av de betalningsskyldiga för att kräva betalning. Om delat ansvar har avtalats kan fordringsägaren endast kräva den andel som avtalats från din mor. Om en specifik andel inte har avtalats gäller per capita (t.ex. om A och B har en fordran på 10 000 kr, är de ansvariga för 5000 kr var).

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Mathias Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konkurs (269)
2021-10-20 Vilket lagrum reglerar obestånd?
2021-10-03 Överta fastighet som lämnats osåld i konkurs
2021-09-19 Är det en lönefordran?
2021-09-07 Kan en gäldenär i en konkurs ansöka om skadestånd?

Alla besvarade frågor (96583)