Kan efterlevande makes arvsrätt testamenteras bort?

Vår faster tidigare änka nu nyligen gift, inget äktenskapsförord skrivet.Hon har inga barn eller nära släktingar förutom oss hennes tidigare makes brors barn.

Vår faster dör och samband med bouppteckningen framkommer ett testamente som varit inlämnat på begravningsbyrån. I testamentet framgår det att vår "faster" testamenterar all sin kvarlåtenskap till mig och min syster.

Vad händer nu gör testamentet hennes man arvslös? Har han rätt till hälftendelning? trots testamentets ordalydelse?

Eller gäller basbeloppsregeln?

Frågan gäller om efterlevande makes arvsrätt kan testamenteras bort?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arv hittar du i ärvdabalken (ÄB) och regler om äktenskap i äktenskapsbalken (ÄktB). Eftersom du undrar vad som kommer att hända nu efter att din faster har avlidit kommer jag kort att beskriva vad som händer när en gift person avlider. Sedan kommer jag att svara på din fråga om efterlevande makes arvsrätt kan testamenteras bort.

När en gift person avlider ska en bodelning göras

När en gift person avlider räknas äktenskapet som upplöst och en bodelning ska göras (9 kap. 1 § ÄktB). I bodelningen ska din faster och hennes mans giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Giftorättsgods är i princip all den egendom som din faster och hennes man äger. Undantaget är egendom som ingått i ett äktenskapsförord. Eftersom din faster och hennes man inte har skrivit ett äktenskapsord så antar jag att all deras egendom är giftorättsgods och därför ska ingå i bodelningen. Om din faster och hennes man haft skulder kommer dessa att ingå i bodelningen och räknas av (11 kap. 2 § ÄktB).

Efter bodelningen görs en hälftendelning

Efter bodelningen och eventuell skuldavräkning kommer en hälftendelning att göras. Egendomen som ingått i bodelningen delas då lika mellan din faster och hennes man (11 kap. 3 § ÄktB). Den egendom som är din faster del efter hälftendelningen utgör kvarlåtenskapen efter henne. Den delen är också det som utgör arvet efter din faster.

Din fasters man har rätt att ärva din faster trots testamente

Eftersom din faster var gift när hon avled, så ärver hennes man henne (3 kap. 1 § ÄB). Hennes man har rätt att ärva en så stor del efter din faster att det uppgår till ett värde av fyra gånger prisbasbeloppet. Denna rätt som en make har går inte att testamentera bort (3 kap. 1 § andra stycket ÄB). Dock vägs värdet av den del som din fasters man fick efter bodelningen in i detta. Det innebär att om din fasters man fick en så pass stor del efter bodelningen att det täcker fyra gånger prisbasbeloppet, så ärver du och din dotter enligt testamentet.

Sammanfattning

En efterlevande makes arvsrätt kan inte testamenteras bort. Din fasters man har rätt att ärva egendom efter din faster till ett värde motsvarande fyra gånger prisbasbeloppet. Men du och din dotter ärver enligt testamentet, om din fasters man äger egendom till ett värde av fyra gånger prisbasbeloppet efter att bodelningen har gjorts.

Hoppas du fått svar på din fråga! Om du har fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig till våra mer erfarna jurister på Lawline.

Jenny VibergRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Make? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning