Kan efterlevande make testamentera bort egendom som ska tillkomma bröstarvingar efter den efterlevande makens död?

Hej,

I det gemensamma testamentet mellan min far och hans fru (de hade inga gemensamma barn, och hon var barnlös...) står det:

" 1. För det fall att jag, Xxxxxxxx, skulle frånfalla först skall min maka Xxxxxxxx erhålla all min kvarlåtenskap, dock med undantag för mina tre bröstarvingars rätt till laglott. Det är dock min önskan att mina bröstarvingar vid min bortgång ej gör anspråk på sin laglott utan låter min efterlevande maka kvarsittare i orubbat bo. Efter min makas bortgång skall vad denne erhållit i arv efter mig, tillkomma mina bröstarvingar till lika delar.

Gör mina bröstarvingar anspråk på sin laglott, äger min efterlevande maka rätt att erhålla sig tillskiftat allt bohag och lösöre, och äger således utlösa laglotten i likvida medel."

2. För det fall att jag, Xxxxxxxxx skulle frånfalla först, skall hela min kvarlåtenskap av vad slag vara må, i sin helhet, med full äganderätt, tillfalla min make Xxxxxxx.

3. Den egendom, omfattande jämväl utfallande försäkringsbelopp. som någon av erhåller effekt oss genom arv eller detta testamente skall, tillika med avkastningen därav, utgöra enskild egendom, vari make således icke skall äga giftorätt."

Min fråga är om min fars maka - som fick sitta kvar i orubbat bo - verkligen har rätt att efter min fars bortgång testamentera bort kvarlåtenskapen?

Mvh

Lawline svarar

Hej, stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om det här hittar du i ärvdabalken (ÄB).

Full äganderätt eller fri förfoganderätt och vad innebär det?
Med tanke på att ni arvingar lät er fars maka sitta kvar i orubbat bo framgår det av formuleringen att ni bröstarvingar ska ha rätt till efterarv efter er far när hans maka avlider. Av den formuleringen går det att läsa ut att er fars del av testamentet gäller med något man brukar kalla för "fri förfoganderätt". Det innebär i korthet att er fars maka kan spendera egendomen som hon vill under sin livstid men att hon inte kan testamentera bort arvet till nackdel för er arvingar eller ge bort en betydande del i gåva. Motsatsen till "fri förfoganderätt" ser du senare i er fars makas del av testamentet i formuleringen "full äganderätt" och då behöver ingen hänsyn tas till den först avlidnes arvingar (jfr 3 kap. 2 §).

Sammanfattningsvis gäller förordnandet i er fars del av testamentet med så kallad "fri förfoganderätt" och då är det inte möjligt för er fars maka att testamentera bort kvarlåtenskapen. Detta eftersom hänsyn måste tas till er arvingar i enlighet med er fars sista vilja.

Hoppas att det här var till hjälp! Återkom gärna om du skulle ha fler frågor.

Med vänlig hälsning,

Ida LjungbergRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”