FrågaFORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTTSkuldsanering01/04/2022

Kan du ta emot swish och hyresavier om du har beviljats skuldsanering?

Hej, jag går i tankarna om skuldsanering.

Kollar kfm upp t.ex om jag fått swish betalningar, hyresavier? Eftersom jag har 0kr i inkomst så får jag hjälp av familj och vänner med detta via swish.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga kommer jag använda mig av skuldsaneringslagen.

Jag tolkar din fråga som att du undrar om du kan ta emot swishbetalningar från din familj och vänner (som blir en form av gåva) och hyresavier, under skuldsanering.

Uppgifter om inkomster, tillgångar och utgifter i skuldsaneringsansökan

En ansökan om skuldsanering ska bland annat innehålla uppgifter om dina inkomster, tillgångar och utgifter (skuldsaneringslag 12 § 2 punkten). Kronofogdemyndigheten kommer alltså få in uppgifter om dina hyresavier, vilket påverkar din ansökan om skuldsanering eftersom hyran anses som en inkomst.

Det är dock en annan fråga om du inte hyr ut din bostad vid den tidpunkt då du ansöker om skuldsanering, men att du sedan under skuldsaneringen börjar hyra ut din bostad.

Förbättrade ekonomiska förhållanden under skuldsanering

En ökad inkomst under skuldsanering kan i vissa fall omprövas, vilket kan leda till att borgenärerna (de som du har skulder till) kan få tillbaka mer pengar av dig. En sådan omprövning kan göras på begäran av antingen dig eller den/de som du är skyldig. Skuldsaneringsbeslutet kan då upphävas eller ändras.

En förutsättning för att en sådan begäran om omprövning ska upphäva eller ändra skuldsaneringsbeslutet, är att dina ekonomiska förhållanden väsentligen förbättrats efter skuldsaneringsbeslutet och detta beror på omständigheter som inte kunnat förutses vid detta beslut (skuldsaneringslagen 48 § 7 punkten). Det bör vara fråga om betydande inkomstökningar, vinster eller liknande.

Jag kan tyvärr inte ge dig ett specifikt svar om din ekonomi väsentligen förbättras av gåvorna via swish eller hyresavierna, eftersom du inte har angett en specifik summa. Kronofogdemyndigheten avgör i det enskilda fallet utifrån dina omständigheter om det kan anses att din ekonomi väsentligen har förbättrats. Det verkar dock inte som att det rör sig om sådana summor att det kan anses att din ekonomi väsentligen förbättras.

Det kan dock poängteras åter igen att det är antingen du eller din/dina borgenärer som begär omprövningen. Om varken borgenärerna eller du ansöker om att skuldsaneringen ska ändras så kommer du att kunna behålla pengarna. Kronofogdemyndigheten har alltså inte direkt koll på vilka swish-inbetalningar som du får så att det skulle påverka skuldsaneringsbeslutet.

Sammanfattning

Du själv eller borgenärerna kan begära omprövning av ett skuldsaneringsbeslut, för att du har fått väsentligen förbättrad ekonomi på grund av gåvorna via swish eller genom hyresavierna. Om det anses att de pengarna som du får in väsentligen förbättrar sin ekonomi kan skuldsaneringsbeslutet upphävas eller ändras så att du får betala av en större del av skulderna än vad som står i originalbeslutet om skuldsanering. Kronofogdemyndigheten kan inte själv ompröva beslutet för att de själva får reda på att du får in swish betalningar, utan det krävs som sagt en begäran från dig själv eller av de som du är skyldig pengar.

Kronofogden har även ett skuldsaneringstest på sin hemsida, så att du kan få en preliminär uppskattning om din möjlighet att bli beviljad skuldsanering, se här.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en ny till oss på Lawline!

Med vänliga hälsningar,

Erika BjörnforsRådgivare