Kan du som hyresvärd sätta över dina el/vatten-fakturor på dina hyresgäster?

Hej

Jag hyr ut mitt hus och undrar om jag kan sätta el/vatten-fakturor på de som hyr?

MVH

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om du kan sätta över dina el/vatten-fakturor på dina hyresgäster, på så sätt att du inte längre står på dessa avtal och att det är hyresgästerna som direkt betalar fakturorna.

Hyreslagen

Jordabalken (JB) 12 kap., även kallat för hyreslagen, gäller vi uthyrning av hus eller delar av hus (JB 12 kap. 1 § första stycket).

Bestämmelserna i JB 12 kap. är även tvingande till hyresgästens fördel och ett avtal som strider mot bestämmelserna så har lagen företräde (JB 12 kap. 1 § femte stycket).

Avtalsfrihet

Gällande el/vatten fakturor och vem som ska betala för dessa, så står det dock ingenting om detta i JB 12 kap. Därmed gäller avtalsfrihet. Detta innebär att du som hyresvärd kan avtala fritt med dina hyresgäster om hur elen/vatten-fakturorna ska betalas. Ni måste alltså komma överens om elen/vattnet ska ingå i hyran eller om det är dina hyresgäster som ska stå för fakturorna.

Du som hyresvärd får därmed tänka över om du vill skriva över dina el/vatten-avtal på dina hyresgäster. Då kommer dina hyresgäster stå på avtalen och för att ändra så att du inte längre står på avtalen så måste du kontakta det företag som du har el/vatten-avtalen med idag. Då kan företaget ordna så att el/vatten-avtalen skrivs över till hyresgästerna, de ordnar en flytt av avtalen. Alternativet är att själv behåller ditt el/vatten-avtal och bakar in denna summa i hyran som du tar av dina hyresgäster. Ett tredje alternativ är att du säger upp dina el/vatten-avtal, och att hyresgästerna får teckna helt egna el/vatten-avtal.

Du får alltså komma överens med dina hyresgäster om hur ni vill göra med el/vatten-fakturorna och om elen/vattnet ska ingå i hyran. Detta reglerar ni i hyresavtalet. Även om fallet är sådant att du redan hyr ut ditt hus och att ni har kommit överens om hyran och att elen/vattnet inte ska ingå i hyran, så kan du och dina hyresgäster komma överens om att ändra i hyresavtalet och att hyresgästerna ska betala fakturorna. Det krävs dock som sagt att ni kommer överens med hyresgästerna om hyresavtalet ska ändras.

Sammanfattning

Avtalsfrihet gäller och du får därmed avtala med dina hyresgäster om elen/vattnet ska ingå i själva hyran. Detta reglerar ni hyresavtalet. Ni kan komma överens om att el/vatten-avtalen ska skrivas över på dina hyresgäster, eller att du ska stå kvar på avtalen och att du bakar in denna summa i den hyra som hyresgästerna ska betala. Ett tredje alternativ är att du säger upp dina avtal och att hyresgästerna får teckna helt egna el/vatten-avtal.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en ny till oss på Lawline!

Med vänlig hälsning,

Erika BjörnforsRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning