Kan du säga upp din hyresgäst för att den har fört sig illa och skrämt andra hyresgäster?

2021-07-13 i Hyresavtal
FRÅGA
Hej min hyresgäst har fört sej illa och skrämt andra hyresgäster.Hur kan jag säga upp honom?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga så kommer jag använda mig av jordabalken (JB) 12 kap. som även brukar kallas för "hyreslagen".

Hyrestid och uppsägning

Utgångspunkten är att hyresavtal gäller tillsvidare (JB 12 kap. 3 §). Dessa måste sägas upp för att upphöra att gälla och finns det också en viss uppsägningstid (JB 12 kap. 4 §).

Hyresavtal kan dock även vara tidsbestämda och ha ett visst slutdatum, och då upphör hyresavtalet vid hyrestidens utgång utan uppsägningstid.

Av din fråga så framgår det inte om hyresavtalet gäller tillsvidare eller om hyresavtalet är tidsbestämt. Oavsett vilket hyresavtal som du har så finns dock möjligheten att säga upp hyresavtalet omedelbart under vissa omständigheter (JB 12 kap. 6 §). Detta kallas för att hyresavtalet är förverkat och hyresavtalet blir därmed hävt. Ifall hyresavtalet gäller tillsvidare så krävs det ingen uppsägningstid, och om hyresavtalet istället är tidsbegränsat så sker uppsägningen i förtid och då blir inte heller hyresavtalet förlängt.

Hyresrättens förverkande

Det är dock som sagt endast vissa specifikt uppräknade omständigheter som kan innebära att du som hyresvärd kan säga upp dina hyresgäster med omedelbar verkan (JB 12 kap. 42 §).

Eftersom du skriver att din hyresgäst har fört sig illa och skrämt andra hyresgäster så hade hyresavtalet möjligtvis kunnat vara förverkat för att han har utsatt de som bor i omgivningen för störningar och att sundhet och ordning inte har iakttagits (JB 12 kap. 42 § första stycket 9 p. och 25 §).

Även om hyresgästen har skrämt de andra hyresgästerna och även agerat hotfullt så räcker det troligtvis inte för ett förverkande då hyresnämnden i Västerås nyligen ansåg att detta inte räckte för en omedelbar uppsägning. Du skriver dock inte hur hyresgästen har fört sig illa och därmed är det svårt för mig att göra en bedömning om störningarna är av sådan allvarlig grad att det starka besittningsskyddet för hyresgästen ska rubbas.

Det krävs även en tillsägelse från din sida som hyresvärd att hyresgästen ska upphöra med sitt beteende för att störningarna ska upphöra. Ifall din hyresgäst hyr en bostad så krävs det även att du skickar in en underrättelse till socialnämnden om störningarna. Om hyresgästen inte rättar sig eller att det sker med dröjsmål, så har du som hyresvärd rätt att säga upp hyresavtalet omedelbart.

Själva uppsägningen

Ifall kraven för omedelbar uppsägning är uppfyllda, så ska du som hyresvärd säga upp din hyresgäst skriftligen (JB 12 kap. 8 §). Uppsägningen ska även delges till din hyresgäst, detta kan exempelvis ske genom att du som hyresvärd personligen överlämnar den skriftliga uppsägningen till din hyresgäst.

Sammanfattning

Hyresgäster har ett starkt besittningsskydd till sin lägenhet och det är endast under vissa omständigheter som en omedelbar uppsägning kan ske eller att uppsägning sker i förtid. Utifrån omständigheterna så kan jag inte bedöma om störningarna är så omfattande att de inte ska tålas av de andra hyresgästerna och det framgår inte heller på vilket sätt som hyresgästen har fört sig illa. Om störningarna är så omfattande att det blir aktuellt med förverkande av hyresrätten så måste du först säga till din hyresgäst om att han ska upphöra med sitt beteende och om han inte rättar sig utan dröjsmål så kan det bli aktuellt med en omedelbar uppsägning. Socialnämnden ska också underrättas om störningarna om det är en bostadslägenhet. Uppsägningen ska ske skriftligen och delgivning måste även ske.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en ny till oss på Lawline!

Om du behöver ytterligare hjälp med din hyresgäst så kan du boka in en tid hos en av våra jurister på Lawline Juristbyrå, du kan boka en tid här.

Med vänlig hälsning,

Erika Björnfors
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1615)
2021-09-16 Ångra uppsägning av hyresrätt
2021-09-14 Hyresavtals giltighet efter ändrade personuppgifter
2021-09-14 Hur kan en lokalhyresgäst vräkas vid obetald hyra?
2021-09-12 Överenskommelse om kortare uppsägningstid.

Alla besvarade frågor (95664)